Novinky

Výzkumné práce hospodářské politiky

Odbor Finanční politika je v rámci Ministerstva financí zodpovědný za zpracování makroekonomických a fiskálních analýz a predikcí a za přípravu dokumentů týkajících se výkonu hospodářských politik s důrazem na politiku fiskální. Okruh výzkumných prací Ministerstva financí rozdělen do tří řad.

ilustrace

Výzkumné studie

Přehled publikovaných Výzkumných studií, které slouží k publikaci původních výsledků výzkumných projektů týkajících se hospodářské a zejména fiskální politiky. Cílem diskusních studií je prezentace řešení dílčích problémů a námětů pro další výzkum v dané oblasti. Studie v českém či anglickém jazyce (s českými a anglickými abstrakty) jsou publikovány v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí, v papírové formě nevycházejí.

Diskuzní studie

Cílem diskusních studií je prezentace řešení dílčích problémů a námětů pro další výzkum v dané oblasti. Studie v českém či anglickém jazyce (s českými a anglickými abstrakty) jsou publikovány v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí, v papírové formě nevycházejí.

Informační studie

Přehled publikovaných Informačních studií, které slouží především ke shromáždění existujících poznatků z oblasti makroekonomické analýzy a hospodářské politiky. Studie v českém či anglickém jazyce (s českými a anglickými abstrakty) jsou publikovány v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí, v papírové formě nevycházejí.