Novinky

Základní informace

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

  • Výbor pro rozpočtové prognózy
  • Makroekonomika
  • Veřejný sektor
  • Rozpočtová odpovědnost
  • Státní rozpočet
  • Prognóza
Aktualizováno 29. 8. 2018
  • zveřejnění dokumentu Usnesení vlády č. 275/2018 k Návrhu na jmenování členů VRP
  • zveřejnění dokumentu Jednací řád - schválený vládou ČR dne 31.7.2018
  • zveřejnění dokumentu Usnesení vlády č. 507/2018 k Jednacímu řádu VRP
  • úprava struktury stránky

Výbor pro rozpočtové prognózy je zřízen zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Výbor pro účely přípravy státního rozpočtu, rozpočtu státního fondu a rozpočtu zdravotní pojišťovny a jejich střednědobého výhledu posuzuje makroekonomické a fiskální prognózy sektoru veřejných institucí zpracované Ministerstvem financí.

Základním cílem Výboru je posouzení objektivity makroekonomických a fiskálních prognóz sektoru veřejných institucí, které jsou používány v rozpočtovém procesu.

Výbor pro účely přípravy státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů zdravotních pojišťoven a jejich střednědobých výhledů a pro účely konvergenčního programu nezávisle, pravidelně a souhrnně předem posuzuje makroekonomické a fiskální prognózy sektoru veřejných institucí zpracované ministerstvem, zejména z hlediska pravděpodobnosti jejich naplnění. Za tímto účelem Výbor vypracovává stanovisko s kvalitativním hodnocením za použití hodnotících stupňů: optimistická, realistická či obezřetnostní prognóza, a to včetně odůvodnění stanoviska.

Výbor vypracovává stanovisko podle § 8 odst. 3 zákona k pravidelnému následně prováděnému hodnocení makroekonomických a fiskálních prognóz ministerstva použitých pro přípravu státního rozpočtu zpracovaného ministerstvem.

V případě podstatného zkreslení makroekonomických prognóz po dobu nejméně čtyř po sobě následujících let může Výbor dát ministerstvu doporučení k opatřením podle § 8 odst. 4 zákona.

Dokumenty ke stažení

 

Nejčtenější