Novinky

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

 • Výbor pro rozpočtové prognózy
 • Makroekonomika
 • Veřejný sektor
 • Rozpočtová odpovědnost
 • Státní rozpočet
 • Prognóza
Aktualizováno 21. 4. 2021
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 5.2.2019
 • Zveřejněno stanovisko VRP ze dne 5.2.2019
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 15.4.2019
 • Zveřejněny prezentace na jednání VRP dne 15.4.2019
 • Zveřejněno stanovisko VRP ze dne 15.4.2019
 • Zveřejněno stanovisko VRP ze dne 30.4.2019
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 29.8.2019
 • Zveřejněny stanoviska VRP ze dne 29.8.2019
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 13.11.2019
 • Zveřejněno stanovisko VRP ze dne 13.11.2019
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 17.4.2020
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 17.4.2020
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 17.4.2020
 • Zveřejněno stanoviska VRP ze dne 17.4.2020
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 21.9.2020
 • Zveřejněna stanoviska VRP ze dne 21.9.2020
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 28.1.2021
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 28.1.2021
 • Zveřejněna stanoviska VRP ze dne 28.1.2021
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 20.4.2021
 • Zveřejněna stanoviska VRP ze dne 20.4.2021

Jednání Výboru se řídí Jednacím řádem Výboru pro rozpočtové prognózy (.PDF, 147 kB), který schvaluje vláda České republiky. Bližší informace o Výboru jsou obsahem k dispozici na stránce se základními informacemi.

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a Stanoviska Výboru k nim jsou uveřejněny v tabulce níže.  

Datum Tabulka s predikcí Prezentace Další soubory Stanovisko Výboru
Materiály a stanoviska
8.8.2018 Tabulka (8.8.2018) Prezentace (8.8.2018) Makroekonomická predikce (červenec 2018) Stanovisko (8.8.2018)
28.8.2018 Tabulka (příjmy) Prezentace (I., 28.8.2018)
Prezentace (II., 28.8.2018)
- Stanovisko (28.8.2018)
9.11.2018 Tabulka (I., 9.11.2018)
Tabulka (II., 9.11.2018)
Prezentace (I., 9.11.2018)
Prezentace (II., 9.11.2018)
Makroekonomická predikce (listopad 2018) 
Fiskální výhled (listopad 2018)
Stanovisko - makro prognóza (9.11.2018)
Stanovisko - fiskální prognóza (9.11.2018)
5.2.2019 Tabulka (5.2.2019) Prezentace (5.2.2019) Makroekonomická predikce (leden 2019) Stanovisko - makro prognóza (5.2.2019)
15.4.2019 Tabulka (I., Makro 15.4.2019) 
Tabulka (II., Příjmy 15.4.2019)
Prezentace (I., 15.4.2019)
Prezentace (II., 15.4.2019)
Makroekonomická predikce (duben 2019) 
Vyhodnocení predikcí makro na rok 2018
Stanovisko - makro prognóza (15.4.2019)
Stanovisko - fiskální prognóza (15.4.2019)
30.4.2019 Tabulka (I., Makro 15.4.2019)  Makroekonomická predikce (duben 2019)  Stanovisko (30.4.2019, per rollam) 
29.8.2019 Tabulka (I., Makro 29.8.2019)
Tabulka (II., Příjmy 29.8.2019)

Prezentace (I., 29.8.2019) 
Prezentace (II., 29.8.2019)

Makroekonomická predikce (červenec 2019)
Vyhodnocení červencových makroekonomických predikcí

Stanovisko - makro prognóza (29.8.2019)
Stanovisko - prognózy a výhledy MF(29.8.2019)
Stanovisko - fiskální prognóza (29.8.2019) 

 13.11.2019 Tabulka (I., Makro 13.11.2019) Prezentace (I., 13.11.2019)  Makroekonomická predikce (listopad 2019) 
Fiskální výhled (listopad 2019)
Stanovisko - makro prognóza (13.11.2019)
 17.4.2020 Tabulka (I., Makro 17.4.2020)
Tabulka (II., Příjmy 17.4.2020)
Prezentace (II., 17.4.2020) Makroekonomická predikce (duben 2020)
Vyhodnocení predikcí makro na rok 2019
Vyhodnocení sociálního pojistného do roku 2019
Stanovisko - makro prognóza (17.4.2020)
Stanovisko - fiskální prognóza (17.4.2020)
Stanovisko - prognózy a výhledy MF(17.4.2020)
 21.9.2020 Tabulka (I., Makro 21.9.2020)
Tabulka (II., Příjmy 21.9.2020)
Prezentace (II., 21.9.2020) Makroekonomická predikce (září 2020) Stanovisko - makro prognóza (21.9.2020)
Stanovisko - fiskální prognóza (21.9.2020)
 28.1.2021 Tabulka (I., Makro 28.1.2021)
Tabulka (II., Příjmy 28.1.2021)
Prezentace (II., Pojistné 28.1.2021)
Prezentace (III., Daně 28.1.2021)
Makroekonomická predikce (leden 2021) 
Fiskální výhled ČR - leden 2021
Stanovisko - makro prognóza (28.1.2021)
Stanovisko - fiskální prognóza (28.1.2021)
 20.4.2020 Tabulka (I., Makro 20.4.2021)
Tabulka (II., Příjmy 20.4.2021)
Prezentace (II., Pojistné 20.4.2021)
Prezentace (III., Daně 20.4.2021)
Makroekonomická predikce (duben 2021) Stanovisko - makro prognóza (20.4.2021)
Stanovisko - fiskální prognóza (20.4.2021)

 

Nejčtenější