Novinky

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

 • Výbor pro rozpočtové prognózy
 • Makroekonomika
 • Veřejný sektor
 • Rozpočtová odpovědnost
 • Státní rozpočet
 • Prognóza
Aktualizováno 2. 5. 2019 17:15
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 5.2.2019
 • Zveřejněno stanovisko VRP ze dne 5.2.2019
 • Zveřejněny podklady na jednání VRP dne 15.4.2019
 • Zveřejněny prezentace na jednání VRP dne 15.4.2019
 • Zveřejněno stanovisko VRP ze dne 15.4.2019
 • Zveřejněno stanovisko VRP ze dne 30.4.2019

Jednání Výboru se řídí Jednacím řádem Výboru pro rozpočtové prognózy (.PDF, 147 kB), který schvaluje vláda České republiky. Bližší informace o Výboru jsou obsahem k dispozici na stránce se základními informacemi.

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a Stanoviska Výboru k nim jsou uveřejněny v tabulce níže.  

Datum Tabulka s predikcí Prezentace Další soubory Stanovisko Výboru
Materiály a stanoviska
8.8.2018 Tabulka (8.8.2018) Prezentace (8.8.2018) Makroekonomická predikce (červenec 2018) Stanovisko (8.8.2018)
28.8.2018 Tabulka (příjmy) Prezentace (I., 28.8.2018)
Prezentace (II., 28.8.2018)
- Stanovisko (28.8.2018)
9.11.2018 Tabulka (I., 9.11.2018)
Tabulka (II., 9.11.2018)
Prezentace (I., 9.11.2018)
Prezentace (II., 9.11.2018)
Makroekonomická predikce (listopad 2018) 
Fiskální výhled (listopad 2018)
Stanovisko - makro prognóza (9.11.2018)
Stanovisko - fiskální prognóza (9.11.2018)
5.2.2019 Tabulka (5.2.2019) Prezentace (5.2.2019) Makroekonomická predikce (leden 2019) Stanovisko - makro prognóza (5.2.2019)
15.4.2019 Tabulka (I., Makro 15.4.2019) 
Tabulka (II., Příjmy 15.4.2019)
Prezentace (I., 15.4.2019)
Prezentace (II., 15.4.2019)
Makroekonomická predikce (duben 2019) 
Vyhodnocení predikcí makro na rok 2018
Stanovisko - makro prognóza (15.4.2019)
Stanovisko - fiskální prognóza (15.4.2019)
30.4.2019 Tabulka (I., Makro 15.4.2019)  Makroekonomická predikce (duben 2019)  Stanovisko (30.4.2019, per rollam) 

 

Doporučované

Nejčtenější