Novinky

Vládní finanční statistika - 2019

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Vládní finanční statistika
  • Veřejný sektor
  • Tabulka
Aktualizováno 7. 8. 2020 9:00
  • aktualizace údajů

Veřejné rozpočty 2019


TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2019
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 1 474 480 140 623 331 446 -176 336 1 770 214 583 349 -218 630 2 134 933
11 Daně 758 580 15 998 0 0 774 578 310 738 0 1 085 316
12 Sociální příspěvky 551 747 0 257 235 0 808 982 0 0 808 982
13 Dotace 122 019 102 742 71 863 -176 334 120 289 218 287 -218 616 119 960
14 Ostatní příjmy 42 134 21 883 2 349 -1 66 364 54 325 -14 120 675
2 Výdaje na provozní činnost 1 515 621 140 957 317 432 -176 336 1 797 675 457 487 -218 630 2 036 531
21 Náhrady zaměstnancům 151 521 1 530 5 080 0 158 131 58 180 0 216 312
22 Užití zboží a služeb 57 147 1 399 2 116 0 60 662 83 785 0 144 446
24 Úroky 42 851 0 0 0 42 852 1 828 -1 44 679
25 Běžné transfery 141 105 80 623 0 0 221 728 267 246 0 488 974
26 Dotace 436 337 7 875 0 -176 334 267 878 755 -218 616 50 017
27 Sociální dávky 602 371 4 308 670 0 911 046 180 0 911 225
28 Ostatní výdaje 84 289 49 526 1 566 -1 135 379 45 513 -13 180 879
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -41 141 -334 14 014 0 -27 461 125 863 0 98 402
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 25 321 353 576 0 26 250 100 255 0 126 506
311.1 Fixní aktiva 25 221 353 576 0 26 151 96 953 0 123 104
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 21 0 0 0 21 45 0 65
314.1 Nevyráběná aktiva 79 0 0 0 79 3 258 0 3 337
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 18 663 2 14 0 18 678 6 074 0 24 753
311.2 Fixní aktiva 488 1 14 0 502 2 174 0 2 677
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 18 175 1 0 0 18 176 3 900 0 22 076
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 6 658 352 563 0 7 572 94 181 0 101 753
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 522 279 141 309 317 994 -176 336 1 805 247 551 668 -218 630 2 138 284
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -47 799 -686 13 452 0 -35 033 31 682 0 -3 351
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit 396 330 3 43 773 7 245 372 8 389
321x Domácí 542 330 3 43 919 7 241 372 8 531
322x Zahraniční -146 0 0   -146 3 0 -143
33 Čistá změna závazků 19 794 -46 0 43 19 791 -288 372 19 874
331 Domácí 50 511 -46 0 43 50 508 3 616 372 54 495
332 Zahraniční -30 717 0 0   -30 717 -3 904 0 -34 621
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 19 397 -376 -3 0 19 018 -7 533 0 11 485
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -28 401 -1 062 13 449 0 -16 014 24 149 0 8 135
nahoru
 
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2019
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 493 143 140 625 331 460 -176 336 1 788 893 589 424 -218 630 2 159 686
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 474 480 140 623 331 446 -176 336 1 770 214 583 349 -218 630 2 134 933
11 Daně 758 580 15 998 0 0 774 578 310 738 0 1 085 316
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 287 980 0 0 0 287 980 152 208 0 440 188
1111 Placené fyzickými osobami 164 524 0 0 0 164 524 82 232 0 246 756
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 123 456 0 0 0 123 456 69 976 0 193 432
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 3 0 0 0 3 10 921 0 10 923
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 10 909 0 10 909
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 3 0 0 0 3 0 0 3
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 12 0 12
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 470 382 15 998 0 0 486 380 147 609 0 633 989
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 305 191 0 0 0 305 191 139 595 0 444 786
11411 Daň z přidané hodnoty 291 319 0 0 0 291 319 139 595   430 913
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 13 873 0 0 0 13 873 0 0 13 873
1142 Spotřební daně 158 728 8 632 0 0 167 360 0 0 167 360
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 4 956 0 0 0 4 956 5 543 0 10 499
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 507 7 366 0 0 8 873 2 471 0 11 344
11451 Daně z motorových vozidel 0 6 625 0 0 6 625 0 0 6 625
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 507 741 0 0 2 248 2 471 0 4 719
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 215 0 0 0 215 0 0 216
12 Sociální příspěvky 551 747 0 257 235 0 808 982 0 0 808 982
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 530 589 0 257 235 0 787 824 0 0 787 824
1211 Příspěvky zaměstnanců 107 431 0 77 086 0 184 518 0 0 184 518
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 392 246 0 154 172 0 546 418 0 0 546 418
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 30 912 0 24 448 0 55 359 0 0 55 359
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 1 528 0 1 528 0 0 1 528
122 Ostatní sociální příspěvky 21 158 0 0 0 21 158 0 0 21 158
1221 Příspěvky zaměstnanců 1 300 0 0 0 1 300 0 0 1 300
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 19 858 0 0 0 19 858 0 0 19 858
13 Dotace 122 019 102 742 71 863 -176 334 120 290 218 287 -218 616 119 961
131 Od zahraničních vlád 321 0 0 0 321 55 0 376
1311 Běžné 321 0 0 0 321 4 0 324
1312 Kapitálové 0 0 0 0 0 51 0 51
132 Od mezinárodních organizací 119 229 0 0 0 119 229 356 0 119 585
1321 Běžné 47 106 0 0 0 47 106 118 0 47 224
1322 Kapitálové 72 123 0 0 0 72 123 239 0 72 361
133 Od institucí vládního sektoru 2 469 102 742 71 863 -176 334 740 217 876 -218 616 0
1331 Běžné 129 51 863 71 863 -123 216 639 186 232 -186 871 0
1332 Kapitálové 2 341 50 879 0 -53 118 101 31 645 -31 746 0
14 Ostatní příjmy 42 134 21 883 2 349 -1 66 364 54 325 -14 120 675
141 Příjmy z vlastnictví 20 022 -95 0 0 19 928 8 112 -1 28 039
1411 Úroky 4 221 94 0   4 315 1 488 -1 5 801
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 11 301 0 0 0 11 301 2 120 0 13 421
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 3 317 0 0 0 3 317 2 436 0 5 753
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 1 184 -188 0 0 996 2 069 0 3 064
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 9 613 16 433 318 0 26 363 31 038 0 57 401
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 1 979 55 0 0 2 033 22 428 0 24 461
1422 Správní poplatky 7 259 16 282 318 0 23 859 8 172 0 32 031
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 375 96 0 0 471 438 0 909
143 Pokuty, penále a propadnutí 3 804 3 192 638 -1 7 633 2 398 -13 10 018
144 Transfery jinde nezařazené 8 695 2 353 1 392 0 12 441 12 776 0 25 216
1441 Běžné 8 525 2 353 1 392 0 12 270 12 095 0 24 365
14411 Dotace 0 0     0 0   0
14412 Ostatní 8 525 2 353 1 392 0 12 270 12 095 0 24 365
1442 Kapitálové 171 0 0 0 171 681 0 852
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 18 663 2 14 0 18 678 6 074 0 24 753
311.2 Fixní aktiva 488 1 14 0 502 2 174 0 2 677
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 18 175 1 0 0 18 176 3 900 0 22 076
 
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2019
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 540 942 141 311 318 008 -176 336 1 823 925 557 742 -218 630 2 163 037
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 515 621 140 957 317 432 -176 336 1 797 675 457 487 -218 630 2 036 531
21 Náhrady zaměstnancům 151 521 1 530 5 080 0 158 131 58 180 0 216 312
211 Mzdy a platy 114 812 1 147 3 798 0 119 758 44 231 0 163 988
212 Sociální příspěvky 36 709 383 1 282 0 38 374 13 950 0 52 323
22 Užití zboží a služeb 57 147 1 399 2 116   60 662 83 785   144 446
24 Úroky 42 851 0 0 0 42 852 1 828 -1 44 679
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 141 105 80 623 0 0 221 728 267 246 0 488 974
251 Veřejným společnostem 83 476 21 756 0   105 233 216 966   322 199
252 Soukromým společnostem 57 628 58 867 0   116 495 50 280   166 775
253 Ostatním sektorům 0 0 0   0 0   0
26 Dotace 436 337 7 875 0 -176 334 267 878 755 -218 616 50 017
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 1 0 1
2611 Běžné 0 0 0 0 0 1 0 1
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 50 001 0 0 0 50 001 14 0 50 015
2621 Běžné 50 001 0 0 0 50 001 14 0 50 015
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 386 336 7 875 0 -176 334 217 876 740 -218 616 0
2631 Běžné 307 785 1 663 0 -123 216 186 232 639 -186 871 0
2632 Kapitálové 78 551 6 212 0 -53 118 31 645 101 -31 746 0
27 Sociální dávky 602 371 4 308 670 0 911 046 180 0 911 225
271 Dávky sociálního zabezpečení 518 922 0 308 670 0 827 592 0 0 827 592
272 Dávky sociální pomoci 83 159 0 0 0 83 159 0 0 83 159
273 Zaměstnanecké sociální dávky 291 4 0 0 295 180 0 474
28 Ostatní výdaje 84 289 49 526 1 566 -1 135 379 45 513 -13 180 879
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 15 0 16
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 15 0 16
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 84 288 49 526 1 566 -1 135 378 45 498 -13 180 863
2821 Ostatní běžné výdaje 31 245 637 1 566 -1 33 446 25 341 -13 58 775
2822 Ostatní kapitálové výdaje 53 043 48 889 0 0 101 931 20 156 0 122 088
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 25 321 353 576 0 26 250 100 255 0 126 506
311.1 Fixní aktiva 25 221 353 576 0 26 151 96 953 0 123 104
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 21 0 0 0 21 45 0 65
314.1 Nevyráběná aktiva 79 0 0 0 79 3 258 0 3 337
  PENĚŽNÍ SALDO -47 799 -686 13 452 0 -35 032 31 682 0 -3 350
 
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2019
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 640 185 0 0 -7 1 640 178 79 805 -2 050 1 717 934
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 588 856 0 0 -7 1 588 849 12 082 -929 1 600 003
6304 Půjčky [6314+6324] 51 329 0 0 0 51 329 67 723 -1 121 117 931
631 Domácí 867 431 0 0 -7 867 423 50 528 -2 050 915 902
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 867 431 0 0 -7 867 423 8 442 -929 874 937
6314 Půjčky 0 0 0 0 0 42 086 -1 121 40 965
632 Zahraniční 772 755 0 0 0 772 755 29 277 0 802 032
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 721 426 0 0 0 721 426 3 640 0 725 066
6324 Půjčky 51 329 0 0 0 51 329 25 637 0 76 966
 
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2019
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 522 279 141 309 317 994 -176 336 1 805 247 551 667 -218 630 2 138 270
701 Všeobecné veřejné služby 159 810 5 0 0 159 816 75 026 -12 990 221 851
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 42 851 0 0 .... 42 851 1 828 -1 44 678
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 12 374 0 0 0 12 374 556 -12 989 -60
702 Obrana 56 887 0 0 0 56 887 285 -2 57 170
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 96 199 0 0 0 96 199 11 969 -676 107 492
704 Ekonomické záležitosti 219 369 136 567 0 -102 695 253 241 111 190 -10 768 353 663
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 62 059 40 739 0 -42 734 60 065 4 796 -1 100 63 762
7043 Paliva a energetika 31 003 10 0 0 31 013 1 320 -1 002 31 331
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 9 455 121 0 0 9 575 69 -134 9 511
7045 Doprava 74 684 95 140 0 -59 961 109 863 102 255 -7 637 204 482
7046 Pošty a telekomunikace 1 171 0 0 0 1 171 126 0 1 297
705 Ochrana životního prostředí 17 885 1 308 0 -280 18 913 38 432 -7 970 49 374
706 Bydlení a společenská infrastruktura 32 952 1 728 0 0 34 679 41 411 -18 922 57 169
707 Zdraví 80 502 0 317 994 -71 863 326 634 14 008 -145 340 496
7072 Ambulantní zdravotní péče 976 0 0 0 976 6 121 -133 6 964
7073 Ústavní zdravotní péče 2 478 0 0 0 2 478 6 798 0 9 275
7074 Veřejné zdravotnické služby 682 0 0 0 682 948 -8 1 622
708 Rekreace, kultura a náboženství 24 356 1 703 0 -1 498 24 561 42 247 -1 260 65 547
709 Vzdělávání 201 045 0 0 0 201 045 191 030 -144 520 247 554
7091 Preprimární a primární vzdělávání 1 188 0 0 0 1 188 35 686 -936 35 938
7092 Sekundární vzdělávání 8 090 0 0 0 8 090 133 956 -5 352 136 695
7094 Terciární vzdělávání 32 791 0 0 0 32 791 600 -75 33 315
710 Sociální věci 651 937 0 0 0 651 937 32 144 -21 376 662 706
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -18 663 -2 0 0 -18 665 -6 074 0 -24 753

Nejčtenější