Novinky

Vládní finanční statistika - 2014

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Vládní finanční statistika
Aktualizováno 30. 6. 2017
  • aktualizace dat v souvislosti s revizí údajů vládní finanční statistiky
  • aktualizace tabulek

Veřejné rozpočty 2014


TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2014
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 1 105 361 97 796 241 141 -128 305 1 315 993 410 095 -148 817 1 577 271
11 Daně 564 736 14 182 0 0 578 918 211 213 0 790 131
12 Sociální příspěvky 382 749 0 179 802 0 562 551 0 0 562 551
13 Dotace 117 062 67 583 59 880 -128 304 116 221 149 184 -148 793 116 612
14 Ostatní příjmy 40 814 16 031 1 459 -1 58 303 49 698 -24 107 977
2 Výdaje na provozní činnost 1 197 794 95 110 238 520 -128 305 1 403 119 314 832 -148 817 1 569 134
21 Náhrady zaměstnancům 99 211 1 037 3 598 0 103 846 41 841 0 145 687
22 Užití zboží a služeb 50 599 1 242 2 295 0 54 136 66 837 0 120 973
24 Úroky 47 945 1 0 .... 47 946 2 119 -14 50 051
25 Běžné transfery 105 545 59 877 0 0 165 422 175 410 0 340 832
26 Dotace 315 073 4 505 0 -128 304 191 274 336 -148 793 42 817
27 Sociální dávky 496 117 2 231 952 0 728 071 81 0 728 152
28 Ostatní výdaje 83 304 28 446 675 -1 112 424 28 208 -10 140 622
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -92 433 2 686 2 621 0 -87 126 95 263 0 8 137
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 11 993 296 492 0 12 781 88 546 0 101 327
311.1 Fixní aktiva 11 957 296 492 0 12 745 86 976 0 99 721
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 8 0 0 0 8 40 0 48
314.1 Nevyráběná aktiva 28 0 0 0 28 1 530 0 1 558
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 12 428 0 100 0 12 528 5 670 0 18 198
311.2 Fixní aktiva 423 0 100 0 523 3 117 0 3 640
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 12 005 0 0 0 12 005 2 553 0 14 558
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) -435 296 392 0 253 82 876 0 83 129
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 197 359 95 406 238 912 -128 305 1 403 372 397 708 -148 817 1 652 263
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -91 998 2 390 2 229 0 -87 379 12 387 0 -74 992
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit 667 190 0 700 1 557 -2 054 983 486
321x Domácí 279 190 0 700 1 169 -2 041 983 111
322x Zahraniční 388 0 0 0 388 -13 0 375
33 Čistá změna závazků -18 303 -50 -700 700 -18 353 -4 577 983 -21 947
331 Domácí 54 953 -50 -700 700 54 903 -1 903 983 53 983
332 Zahraniční -73 256 0 0 0 -73 256 -2 674 0 -75 930
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) -18 970 -240 -700 0 -19 910 -2 523 0 -22 433
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -110 968 2 150 1 529 0 -107 289 9 864 0 -97 425
 
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2014
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 117 789 97 796 241 241 -128 305 1 328 521 415 765 -148 817 1 595 469
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 105 361 97 796 241 141 -128 305 1 315 993 410 095 -148 817 1 577 271
11 Daně 564 736 14 182 0 0 578 918 211 213 0 790 131
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 187 590 0 0 0 187 590 101 169 0 288 759
1111 Placené fyzickými osobami 98 217 0 0 0 98 217 49 556 0 147 773
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 89 373 0 0 0 89 373 51 613 0 140 986
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 133 0 0 0 133 9 983 0 10 116
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 9 973 0 9 973
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 133 0 0 0 133 0 0 133
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 10 0 10
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 376 928 14 182 0 0 391 110 100 061 0 491 171
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 239 531 0 0 0 239 531 92 251 0 331 782
11411 Daň z přidané hodnoty 230 245 0 0 0 230 245 92 251 0 322 496
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 9 286 0 0 0 9 286 0 0 9 286
1142 Spotřební daně 134 017 7 288 0 0 141 305 0 0 141 305
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 2 447 0 0 0 2 447 5 785 0 8 232
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 933 6 894 0 0 7 827 2 025 0 9 852
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 775 0 0 5 775 0 0 5 775
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 933 1 119 0 0 2 052 2 025 0 4 077
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 2 0 0 0 2 0 0 2
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 2 0 0 0 2 0 0 2
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 83 0 0 0 83 0 0 83
12 Sociální příspěvky 382 749 0 179 802 0 562 551 0 0 562 551
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 368 076 0 179 802 0 547 878 0 0 547 878
1211 Příspěvky zaměstnanců 73 692 0 53 799 0 127 491 0 0 127 491
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 273 014 0 107 598 0 380 612 0 0 380 612
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 21 370 0 17 212 0 38 582 0 0 38 582
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 1 193 0 1 193 0 0 1 193
122 Ostatní sociální příspěvky 14 673 0 0 0 14 673 0 0 14 673
1221 Příspěvky zaměstnanců 901 0 0 0 901 0 0 901
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 13 772 0 0 0 13 772 0 0 13 772
13 Dotace 117 062 67 583 59 880 -128 304 116 221 149 184 -148 793 116 612
131 Od zahraničních vlád 235 0 0 0 235 20 0 255
1311 Běžné 119 0 0 0 119 7 0 126
1312 Kapitálové 116 0 0 0 116 13 0 129
132 Od mezinárodních organizací 115 669 0 0 0 115 669 688 0 116 357
1321 Běžné 56 758 0 0 0 56 758 254 0 57 012
1322 Kapitálové 58 911 0 0 0 58 911 434 0 59 345
133 Od institucí vládního sektoru 1 158 67 583 59 880 -128 304 317 148 476 -148 793 0
1331 Běžné 249 45 477 59 880 -105 388 218 110 534 -110 752 0
1332 Kapitálové 909 22 106 0 -22 916 99 37 942 -38 041 0
14 Ostatní příjmy 40 814 16 031 1 459 -1 58 303 49 698 -24 107 977
141 Příjmy z vlastnictví 22 520 484 153 0 23 157 6 725 -14 29 868
1411 Úroky 303 125 153 .... 581 663 -14 1 230
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 18 554 0 0 0 18 554 1 002 0 19 556
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 3 138 0 0 0 3 138 2 737 0 5 875
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 525 359 0 0 884 2 323 0 3 207
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 9 764 12 552 147 0 22 463 26 809 0 49 272
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 202 41 0 0 2 243 18 960 0 21 203
1422 Správní poplatky 7 318 12 423 147 0 19 888 7 545 0 27 433
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 244 88 0 0 332 304 0 636
143 Pokuty, penále a propadnutí 2 944 334 485 -1 3 762 1 671 -10 5 423
144 Transfery jinde nezařazené 5 586 2 661 674 0 8 921 14 493 0 23 414
1441 Běžné 5 269 2 661 674 0 8 604 13 753 0 22 357
14411 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0
14412 Ostatní 5 269 2 661 674 0 8 604 13 753 0 22 357
1442 Kapitálové 317 0 0 0 317 740 0 1 057
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 12 428 0 100 0 12 528 5 670 0 18 198
311.2 Fixní aktiva 423 0 100 0 523 3 117 0 3 640
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 12 005 0 0 0 12 005 2 553 0 14 558
 
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2014
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 209 787 95 406 239 012 -128 305 1 415 900 403 378 -148 817 1 670 461
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 197 794 95 110 238 520 -128 305 1 403 119 314 832 -148 817 1 569 134
21 Náhrady zaměstnancům 99 211 1 037 3 598 0 103 846 41 841 0 145 687
211 Mzdy a platy 74 306 775 2 669 0 77 750 31 830 0 109 580
212 Sociální příspěvky 24 905 262 929 0 26 096 10 011 0 36 107
22 Užití zboží a služeb 50 599 1 242 2 295 0 54 136 66 837 0 120 973
24 Úroky 47 945 1 0 .... 47 946 2 119 -14 50 051
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 105 545 59 877 0 0 165 422 175 410 0 340 832
251 Veřejným společnostem 70 511 14 277 0 0 84 788 134 457 0 219 245
252 Soukromým společnostem 35 034 45 600 0 0 80 634 40 953 0 121 587
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dotace 315 073 4 505 0 -128 304 191 274 336 -148 793 42 817
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 2 0 2
2611 Běžné 0 0 0 0 0 2 0 2
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 42 798 0 0 0 42 798 17 0 42 815
2621 Běžné 42 798 0 0 0 42 798 17 0 42 815
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 272 275 4 505 0 -128 304 148 476 317 -148 793 0
2631 Běžné 215 260 662 0 -105 388 110 534 218 -110 752 0
2632 Kapitálové 57 015 3 843 0 -22 916 37 942 99 -38 041 0
27 Sociální dávky 496 117 2 231 952 0 728 071 81 0 728 152
271 Dávky sociálního zabezpečení 417 390 0 231 952 0 649 342 0 0 649 342
272 Dávky sociální pomoci 78 613 0 0 0 78 613 0 0 78 613
273 Zaměstnanecké sociální dávky 114 2 0 0 116 81 0 197
28 Ostatní výdaje 83 304 28 446 675 -1 112 424 28 208 -10 140 622
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 18 0 19
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 18 0 19
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 83 303 28 446 675 -1 112 423 28 190 -10 140 603
2821 Ostatní běžné výdaje 20 800 1 110 675 -1 22 584 14 057 -10 36 631
2822 Ostatní kapitálové výdaje 62 503 27 336 0 0 89 839 14 133 0 103 972
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 11 993 296 492 0 12 781 88 546 0 101 327
311.1 Fixní aktiva 11 957 296 492 0 12 745 86 976 0 99 721
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 8 0 0 0 8 40 0 48
314.1 Nevyráběná aktiva 28 0 0 0 28 1 530 0 1 558
  PENĚŽNÍ SALDO -91 998 2 390 2 229 0 -87 379 12 387 0 -74 992
 
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2014
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 648 488 0 1 000 -1 204 1 648 284 108 644 -3 970 1 752 958
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 585 512 0 0 -204 1 585 308 13 735 -2 646 1 596 396
6304 Půjčky [6314+6324] 62 976 0 1 000 -1 000 62 976 94 909 -1 324 156 561
631 Domácí 1 178 160 0 1 000 -1 204 1 177 956 55 237 -3 970 1 229 222
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 1 175 615 0 0 -204 1 175 411 9 833 -2 646 1 182 598
6314 Půjčky 2 545 0 1 000 -1 000 2 545 45 404 -1 324 46 625
632 Zahraniční 470 328 0 0 0 470 328 53 407 0 523 735
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 409 897 0 0 0 409 897 3 902 0 413 799
6324 Půjčky 60 432 0 0 0 60 432 49 505 0 109 937
 
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2014
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 197 359 95 406 238 912 -128 305 1 403 372 397 708 -148 817 1 652 263
701 Všeobecné veřejné služby 140 725 1 0 0 140 726 57 177 -10 663 187 240
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 47 945 1 0 .... 47 946 2 119 -14 50 051
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 10 436 0 0 0 10 436 213 -10 649 0
702 Obrana 31 926 0 0 0 31 926 577 -46 32 457
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 65 466 0 0 -16 65 450 8 037 -415 73 072
704 Ekonomické záležitosti 169 433 89 430 0 -67 277 191 586 91 931 -11 813 271 704
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 47 787 35 950 0 -35 800 47 937 3 143 -1 234 49 846
7043 Paliva a energetika 5 618 482 0 0 6 100 1 195 -4 381 2 914
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 545 415 0 0 960 159 -101 1 018
7045 Doprava 43 899 52 029 0 -31 477 64 451 84 488 -4 216 144 723
7046 Pošty a telekomunikace 622 0 0 0 622 45 0 667
705 Ochrana životního prostředí 33 325 2 534 0 -324 35 535 36 898 -13 762 58 671
706 Bydlení a společenská infrastruktura 27 174 2 365 0 0 29 539 34 548 -18 701 45 386
707 Zdraví 66 360 0 238 912 -59 880 245 392 9 254 -78 254 568
7072 Ambulantní zdravotní péče 829 0 0 0 829 3 831 -75 4 585
7073 Ústavní zdravotní péče 1 941 0 0 0 1 941 4 935 0 6 876
7074 Veřejné zdravotnické služby 420 0 0 0 420 409 -3 826
708 Rekreace, kultura a náboženství 15 947 1 060 0 -805 16 202 30 863 -578 46 487
709 Vzdělávání 127 610 16 0 0 127 626 119 811 -86 746 160 691
7091 Preprimární a primární vzdělávání 93 0 0 0 93 23 496 -3 23 586
7092 Sekundární vzdělávání 2 179 0 0 0 2 179 82 725 -502 84 402
7094 Terciární vzdělávání 22 926 0 0 0 22 926 538 -8 23 456
710 Sociální věci 531 821 0 0 -3 531 818 14 282 -6 015 540 085
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -12 428 0 0 0 -12 428 -5 670 0 -18 098

Doporučované

Nejčtenější