Novinky

Statistika státního dluhu - 1997

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

  • Finanční statistika
  • Statistika vývoje státního dluhu
  • Veřejný sektor
  • SDDS
  • Státní dluh
  • Hospodaření vládního sektoru


(CZK billion)
Stock as of
1 January 1997
Change during the period Stock as of
31 December 1997
Borrowing
(a)
Repayment
(b)
Revaluation
(c)
Change
(a - b + c)
Central Government Debt by Type of Instrument - 4. čtvrtletí
I. TOTAL DEBT (II. + III.) 161.6 566.3 560.6 5.9 11.5 173.1
II. INTERNAL DEBT 117.3 566.2 548.7 17.5 134.8
Direct credits from commercial banks 4.3 4.3 -4.3 0.0
T - bonds 43.9 26.1 12.1 14.0 57.9
T - bills for long-term debt financing 62.7 185.0 186.5 -1.5 61.2
T - bills for cash management 6.4 349.2 345.8 3.4 9.8
Other instruments 0.0 6.0 6.0 6.0
III. EXTERNAL DEBT 44.3 0.1 11.9 5.9 -6.0 38.3
Securities issued for IBRD membership 0.7 0.1 0.1 0.8
Balance of Payments support loans 23.3 6.3 3.9 -2.4 20.9
Loans taken over from ČSOB 20.2 5.6 2.0 -3.6 16.6
Other instruments

nahoru

Identification Code Maturity Date Rezidual Maturity Type of Instrument Amount Outstanding
(CZK)
Central Government Debt by Maturity - 4. čtvrtletí
20201174 2 January 1998 4 weeks T -bills 5 129 000 000
20901151 9 January 1998 26 weeks T -bills 5 298 000 000
21601169 16 January 1998 13 weeks T -bills 5 914 000 000
- 6 February 1998 23 days Loan from state financial assets 5 958 162 791
22002172 20 February 1998 13 weeks T -bills 7 020 000 000
21303138 13 March 1998 52 weeks T -bills 4 999 000 000
- 18 March 1998 7 years Loan from EEC 4 714 046 692
22003175 20 March 1998 13 weeks T -bills 8 475 000 000
20304149 3 April 1998 39 weeks T -bills 6 000 000 000
21004167 10 April 1998 26 weeks T -bills 6 598 000 000
CZ0001000442 17 May 1998 2 years T-bonds 12th issue 5 000 000 000
22905173 29 May 1998 26 weeks T -bills 4 997 000 000
22606165 26 June 1998 39 weeks T -bills 6 499 000 000
21109161 11 September 1998 52 weeks T -bills 4 996 000 000
22509176 25 September 1998 276 days T -bills 5 000 000 000
CZ0001000467 15 November 1998 2 years T-bonds 14th issue 5 000 000 000
CZ0001000483 16 May 1999 2 years T-bonds 16th issue 5 000 000 000
CZ0001000293 12 August 1999 5 years T-bonds 5th issue 5 000 000 000
CZ0001000541 14 November 1999 2 years T-bonds 21st issue 5 000 000 000
CZ0001000376 24 February 2000 5 years T-bonds 7th issue 5 000 000 000
CZ0001000418 18 August 2000 5 years T-bonds 9th issue 5 000 000 000
CZ0001000434 16 February 2001 5 years T-bonds 11th issue 5 000 000 000
- 4 July 2001 10 years Loans taken over from ČSOB 16 617 018 018
CZ0001000459 16 August 2001 5 years T-bonds 13th issue 5 000 000 000
CZ0001000475 14 February 2002 5 years T-bonds 15th issue 5 000 000 000
CZ0001000509 1 August 2002 5 years T-bonds 17th issue 1 000 000 000
CZ0001000491 15 August 2002 5 years T-bonds 18th issue 5 000 000 000
CZ0001000525 29 August 2002 5 years T-bonds 19th issue 1 178 000 000
CZ0001000533 29 August 2002 5 years T-bonds 20th issue 751 458 000
- 15 September 2006 15 years SAL loan from IBRD 8 937 620 606
- 15 September 2006 15 years Loans from OECD countries 7 269 380 366
- demand notes - Notes issued for IBRD membership 790 220 422
Total debt outstanding as of 31 December 1997 173 140 906 895

nahoru

Sector Number Sector/Subsector Title Amount of debt held in the sector (CZK) %
Central Government Debt by Type of Holder - 4. čtvrtletí
100 Non-financial enterprises 13 734 178 000 7.93
101 Public non-financial enterprises 7 027 240 000 4.06
102 Private non-financial enterprises 6 366 038 000 3.68
103 Non-financial enterprises controlled by foreing investors 340 900 000 0.20
400 Financial institutions and corporations 92 150 940 000 53.22
410 Central bank 0 0.00
420 Deposit money banks 59 767 450 000 34.52
421 Public deposit money banks 3 253 250 000 1.88
422 Private deposit money banks 45 822 470 000 26.47
423 Deposit money banks controlled by foreign investors 10 691 730 000 6.18
430 Other credit institutions 22 063 210 000 12.74
431 Public credit institutions 0 0.00
432 Private credit institutions 21 190 210 000 12.24
433 Credit institutions controlled by foreign investors 873 000 000 0.50
440 Other financial institutions 4 340 040 000 2.51
441 Public financial institutions 3 655 000 000 2.11
442 Private financial institutions 542 250 000 0.31
443 Financial institutions controlled by foreign investors 142 790 000 0.08
450 Privatization funds 3 350 790 000 1.94
452 Private privatization funds 3 350 790 000 1.94
453 Privatization funds controlled by foreign investors 0 0.00
460 Investment funds 2 629 450 000 1.52
462 Private investment funds 2 049 450 000 1.18
463 Investment funds controlled by foreign investors 580 000 000 0.33
500 Insurance companies 8 987 730 000 5.19
501 Public insurance companies 1 622 620 000 0.94
502 Private insurance companies 5 796 630 000 3.35
503 Insurance companies controlled by foreign investors 1 568 480 000 0.91
600 Government 6 029 432 791 3.48
610 Central government 5 958 162 791 3.44
630 Local government 61 270 000 0.04
640 Social insurance funds 10 000 000 0.01
700 Private non-profit institutions 34 174 000 0.02
800 Households 2 604 862 000 1.50
900 Rest of the world 49 599 590 104 28.65
Total debt outstanding as of 31 December 1997 173 140 906 895 100.00

nahoru

CZK billion
Debt Guaranteed by the Central Government - 4. čtvrtletí
Value of Debt Guaranteeed on 12/31/97 (A + B) 252.2
A. Debts guaranteed under the Act on the Budgetary Regulations No. 576/1990 (1+2) 189.8
1. The signed Guarantee Agreements 169.1
Environment projects 27.8
Infrastructure 80.7
Export promotion 2.2
Banking sector 26.6
Other 31.8
2. The Guarantee Agreement have not been signed yet 20.7
B. Export promotion under the Act No. 58/1995 62.4

nahoru

CZK billion
End of Total Debt Total Securities T-Bills T-Bonds Eurobonds Other1) Direct Credits
Development of the Central Government Debt
January 158.24 111.99 64.17 47.10 0.72 46.25
February 166.11 123.45 70.63 52.10 0.72 42.67
March 165.94 123.65 72.93 50.00 0.72 42.28
April 170.13 126.35 75.63 50.00 0.72 43.77
May 170.22 123.59 72.87 50.00 0.72 46.62
June 178.72 133.70 82.91 50.00 0.79 45.02
July 171.32 126.16 75.37 50.00 0.79 45.16
August 175.51 131.05 73.99 56.27 0.79 44.46
September 172.07 129.32 70.81 57.72 0.79 42.75
October 165.94 122.75 64.05 57.91 0.79 43.19
November 164.52 120.61 61.89 57.92 0.79 43.91
December 173.14 135.60 76.88 57.93 0.79 37.54

1) Securities issued for IBRD and EBRD membership

nahoru

Doporučované

Nejčtenější