Novinky

50. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2020–2023)

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Kolokvium
  • Prognóza
  • Makroekonomika
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomické indikátory
  • Veřejný sektor

ISSN 2571-4341

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

50. Kolokvium proběhlo v prosinci 2020. Jeho výsledky vycházejí z předpovědí 14 institucí (Ministerstvo financí; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Česká národní banka; Akcenta CZ; Citibank; CYRRUS; Československá obchodní banka; Deloitte; Generali Investments CEE, investiční společnost; Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy; Komerční banka; Raiffeisenbank; Svaz průmyslu a dopravy ČR). Pro větší reprezentativnost šetření k nim byly přiřazeny prognózy Evropské komise (European Economic Forecast z listopadu 2020), Mezinárodního měnového fondu (World Economic Outlook z října 2020) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Economic Outlook z prosince 2020).

Všem zúčastněným institucím děkujeme za spolupráci.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější