Novinky

46. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2018–2021)

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Kolokvium
  • Prognóza
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Makroekonomická predikce
  • Veřejný sektor

46. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2018–2021)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

46. Kolokvium proběhlo v listopadu 2018. Jeho výsledky vycházejí z předpovědí 16 institucí (Ministerstvo financí; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Česká národní banka; Akcenta CZ; Citibank; Československá obchodní banka; Deloitte; Generali Investments CEE; Hospodářská komora ČR; Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy; ING Bank; Komerční banka; Raiffeisenbank; Svaz průmyslu a dopravy ČR; UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost šetření k nim byly přiřazeny prognózy Evropské komise (European Economic Forecast z listopadu 2018), Mezinárodního měnového fondu (World Economic Outlook z října 2018) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Economic Outlook z listopadu 2018).

Všem zúčastněným institucím děkujeme za spolupráci.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější