Novinky

44. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2017–2020)

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Kolokvium
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Prognóza
  • Veřejný sektor

44. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2017–2020)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

44. Kolokvium proběhlo v listopadu 2017. Jeho výsledky vycházejí z předpovědí 14 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, Akcenta CZ, Citibank, ČSOB, Hospodářská komora ČR, Institut ekonomických studií FSV UK, ING Bank, Komerční banka, Svaz průmyslu a dopravy ČR, UniCredit Bank, Vysoká škola ekonomická). Pro větší reprezentativnost šetření k nim byly přiřazeny prognózy EK (European Economic Forecast z listopadu 2017), MMF (World Economic Outlook z října 2017) a OECD (Economic Outlook z listopadu 2017).

Všem zúčastněným institucím děkujeme za spolupráci.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější