Novinky

36. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2013–2016)

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Kolokvium
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Prognóza
  • Veřejný sektor

36. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2013–2016)

MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

36. Kolokvium proběhlo v listopadu 2013. Jeho výsledky vycházejí z předpovědí 17 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, CERGE-EI, Citibank, Česká spořitelna, ČSOB, Generali PPF Asset Management, Hospodářská komora ČR, Institut ekonomických studií FSV UK, Komerční banka, Liberální institut, Patria Finance, Raiffeisenbank, Svaz průmyslu a dopravy ČR, UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy EK (European Economic Forecast z listopadu 2013), MMF (World Economic Outlook z října 2013) a OECD (Economic Outlook z listopadu 2013).

Všem zúčastněným institucím děkujeme za spolupráci.

Nejčtenější