Novinky

35. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2013–2016)

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Kolokvium
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Prognóza
  • Veřejný sektor

35. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2013–2016)

MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají. S výsledky příslušného Kolokvia bývá také srovnáván makroekonomický rámec státního rozpočtu a rozpočtového výhledu, makroekonomický scénář Konvergenčního programu a predikce MF ČR.

35. Kolokvium proběhlo v dubnu 2013. Jeho výsledky vycházejí z předpovědí 16 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, CERGE-EI, Citibank, Česká spořitelna, ČSOB, Hospodářská komora ČR, Institut ekonomických studií FSV UK, Komerční banka, Liberální institut, Generali PPF Asset Management, Raiffeisenbank, Svaz průmyslu a dopravy ČR, UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy EK (European Economic Forecast z února 2013) a MMF (World Economic Outlook z dubna 2013).

Základní tendence vývoje v letech 2013–2016, s nimiž MF ČR počítá v aktuální Makroekonomické predikci, jsou s prognózami ostatních institucí konzistentní. U předpovědí pro roky 2015 a 2016, které jsou chápány jako indikativní výhled, je však srovnání komplikováno tím, že prognózy zúčastněných institucí v řadě případů toto období nepokrývají (celé období 2013–2016 pokrývají, alespoň u některých ukazatelů, předpovědi 8 institucí). Shrnutí základních ukazatelů a aktuální predikci MF ČR (duben 2013).

Nejčtenější