Novinky

2013

Cílem šetření makroekonomických prognóz, které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

ilustrace

Vydáno

35. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2013–2016)

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo výsledky pravidelného pololetního průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.