Novinky

2012

Cílem šetření makroekonomických prognóz, které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

ilustrace

Vydáno

33. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2012–2015)

Ministerstvo financí pořádá dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu o názorech odborné ekonomické veřejnosti na předpokládaný vývoj ekonomiky a vyhodnotit jeho základní tendence. Výsledky Kolokvia jsou využívány především pro ověření reálnosti makroekonomických rámců Konvergenčního programu, Státního rozpočtu a Rozpočtového výhledu.