Novinky

32. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2011–2014)

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

 • Makroekonomika
 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Fiskální výhled ČR
 • Veřejný sektor
 • Kolokvium
 • Prognóza
 • Odborné výzkumy

Průzkum makroekonomických prognóz

 

Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření makroekonomických ukazatelů u významných relevantních institucí (tzv. Kolokvium). Výsledky 32. Kolokvia, které se konalo v listopadu 2011, vycházejí z předpovědí 17 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, CERGE-EI, Cyrrus, Česká spořitelna, ČSOB, IES FSV UK, ING, Komerční banka, Liberální institut, Patria, Generali PPF Asset Management, Raiffeisenbank, Svaz průmyslu a dopravy ČR, UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy EK, MMF a OECD.

Cílem Kolokvia bylo získat představu o názorech na předpokládaný vývoj naší ekonomiky a vyhodnotit základní tendence v horizontu let 2011 až 2014, přičemž roky 2013 a 2014 jsou chápány jako indikativní výhled. Shrnutí základních ukazatelů a aktuální predikci MF ČR uvádí tabulky č. 1 a 2.

Všeobecně lze shrnout, že základní tendence budoucího vývoje, s nimiž MF ČR počítá v aktuální predikci, jsou prognózami ostatních institucí potvrzeny.

 

  2011 2012
min. průměr max. MFČR min. průměr max. MFČR
Předpoklady  
HDP zemí EA12 reálný růst v % 1,1 1,5 1,8 1,7 -1,0 0,3 1,0 1,0
Cena ropy Brent USD/barel 100 110 115 110 95 105 120 107
3M PRIBOR průměr v % 1,0 1,2 1,5 1,2 0,9 1,1 1,5 1,1
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů průměr v % 3,1 3,6 3,8 3,7 3,0 3,6 3,9 3,7
Měnový kurz CZK/EUR   24,3 24,6 24,9 24,3 23,1 24,4 25,4 23,9
Měnový kurz USD/EUR   1,38 1,39 1,42 1,39 1,32 1,36 1,45 1,35
Hlavní indikátory  
Hrubý domácí produkt reálný růst v % 1,4 1,9 2,1 2,1 -1,2 0,8 2,1 1,0
Příspěvek změny zásob p.b. -0,4 0,2 0,5 0,5 -0,4 0,1 1,5 0,0
Příspěvek zahr. obchodu p.b. 1,2 1,9 2,5 1,7 -1,0 0,5 1,5 1,0
Spotřeba domácností reálný růst v % -0,9 -0,5 -0,1 -0,6 -0,9 0,0 1,6 -0,5
Spotřeba vlády reálný růst v % -1,8 -1,2 -0,5 -1,2 -2,5 -0,3 1,1 -0,5
Tvorba fixního kapitálu reálný růst v % 1,3 2,2 3,6 2,1 -2,3 0,8 3,6 1,4
Deflátor HDP růst v % -0,4 0,1 0,8 0,0 0,8 1,7 3,0 1,7
Průměrná míra inflace v% 1,7 1,9 2,4 1,9 2,0 2,9 3,4 3,2
Zaměstnanost růst v % 0,2 0,4 0,5 0,4 -0,5 -0,1 0,3 -0,2
Míra nezaměstnanosti VŠPS v % 6,7 6,8 7,1 6,9 6,5 7,0 7,6 6,9
Objem mezd a platů nom. růst v % 2,0 2,5 2,9 2,3 1,8 2,7 3,8 2,7
Běžný účet platební bilance v % HDP -3,6 -3,0 -2,4 -3,1 -3,8 -3,2 -2,3 -3,3
Tabulka 1: Výsledky šetření na léta 2011 a 2012
Pramen: Respondenti průzkumu, propočty MF ČR

   2013 2014
min. průměr max. MFČR min. průměr max. MFČR
Předpoklady  
HDP zemí EA12 reálný růst v % 0,1 1,2 1,6 1,6 0,5 1,5 2,2 2,0
Cena ropy Brent USD/barel 99 108 115 111 100 111 120 115
3M PRIBOR průměr v % 1,1 1,6 2,0 1,7 1,3 2,2 3,0 2,6
Výnos do spl. 10R st. dluhopisů průměr v % 3,2 3,8 4,2 3,9 3,3 4,0 4,5 4,2
Měnový kurz CZK/EUR   22,5 23,6 24,3 23,4 22,0 23,4 24,0 22,9
Měnový kurz USD/EUR   1,25 1,33 1,37 1,35 1,30 1,33 1,35 1,35
Hlavní indikátory  
Hrubý domácí produkt reálný růst v % 1,1 2,1 3,6 2,0 0,8 2,3 3,5 3,3
Příspěvek změny zásob p.b. -0,8 -0,1 0,2 0,0 -4,5 -0,8 0,2 0,0
Příspěvek zahr. obchodu p.b. 0,2 0,6 1,0 0,8 -0,7 0,5 1,4 1,2
Spotřeba domácností reálný růst v % 0,5 1,7 2,6 1,2 1,0 2,2 3,0 2,5
Spotřeba vlády reálný růst v % -1,0 0,6 2,0 -0,2 0,0 0,8 2,5 0,8
Tvorba fixního kapitálu reálný růst v % 0,0 2,7 4,8 2,8 1,5 2,9 5,0 3,2
Deflátor HDP růst v % 0,9 1,6 2,6 0,9 1,3 1,7 2,3 1,3
Průměrná míra inflace v% 1,3 1,9 2,6 1,6 1,3 2,0 2,4 2,1
Zaměstnanost růst v % -0,7 0,0 0,6 0,1 -0,2 0,3 0,8 0,5
Míra nezaměstnanosti VŠPS v % 6,3 6,8 7,7 6,9 5,5 6,5 7,2 6,7
Objem mezd a platů nom. růst v % 2,9 3,7 4,5 2,9 3,1 3,9 4,7 4,7
Běžný účet platební bilance v % HDP -4,2 -3,3 -2,4 -3,8 -3,8 -3,0 -2,2 -3,8
Tabulka 2: Výsledky šetření na léta 2013 a 2014
Prameny tabulek: Respondenti průzkumu, propočty MF ČR

 

 

Hlavní tendence makroekonomického vývoje lze shrnout takto:

 • V průměru instituce očekávají, že v letošním roce vzroste HDP o 1,9 %. Pro rok 2012 se sice předpokládá zpomalení, přesto by však růst měl zůstat kladný a HDP by se mohl zvýšit o 0,8 %. V letech 2013 a 2014 by pak měl ekonomický růst mírně přesáhnout hranici 2 %. Predikce MF ČR je s prognózami ostatních institucí v souladu, pro rok 2014 je však optimističtější.

 • Průměrná míra inflace by se v celém predikčním horizontu, s výjimkou roku 2012, měla držet v blízkosti inflačního cíle ČNB. Jednorázové zvýšení inflace v roce 2012 je dáno zejména očekávaným dopadem změn DPH. Predikce MF ČR se od prognóz ostatních institucí liší pouze nepatrně.

 • Mírný růst zaměstnanosti, s nímž pro tento rok instituce v průměru počítají, by měl být následován její stagnací v letech 2012 a 2013. Zaměstnanost by měla opět vzrůst až v roce 2014. Predikce MF ČR je s prognózami ostatních institucí v souladu.

 • Prognózy zúčastněných institucí v průměru počítají s mírným nárůstem míry nezaměstnanosti v roce 2012 a pozvolným poklesem nezaměstnanosti v dalších letech. MF ČR očekává, že míra nezaměstnanosti bude v letech 2011-2013 stagnovat těsně pod hranicí 7 % a k jejímu snížení dojde až v roce 2014. Odchylky od průměru prognóz jsou nicméně minimální.

 • Růst objemu mezd a platů by podle aktuálních prognóz měl akcelerovat z 2,5 % v roce 2011 na 3,9 % v roce 2014. Predikce MF ČR je s touto tendencí v souladu, pro rok 2013 však počítá s pomalejším zvyšováním mezd a platů, pro rok 2014 naopak s růstem rychlejším.

Příští Kolokvium se bude konat v dubnu 2012.

 

Přehled ukazatelů

Grafické znázornění minulého a předpokládaného vývoje jednotlivých ukazatelů zachycují grafy 1-18. Pro porovnání jsou zahrnuty i konsensuální předpovědi dvou předchozích Kolokvií. Krajní prognózy ukazatelů (sloupce min. a max. v tabulkách) tvoří hranice zvýrazněné oblasti. Data za minulost již vycházejí z revidovaných ročních národních účtů.

Graf 1: Hrubý domácí produkt zemí EA12
Graf 2: Cena ropy Brent
Graf 3: 3M PRIBOR
Graf 4: Výnos do splatnosti 10R st. dluhopisů
Graf 5: Měnový kurz CZK/EUR
Graf 6: Měnový kurz USD/EUR
Graf 7: Hrubý domácí produkt
Graf 8: Příspěvek změny zásob k růstu HDP
Graf 9: Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP
Graf 10: Spotřeba domácností
Graf 11: Spotřeba vlády
Graf 12: Tvorba hrubého fixního kapitálu
Graf 13: Deflátor HDP
Graf 14: Průměrná míra inflace
Graf 15: Zaměstnanost (VŠPS)
Graf 16: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
Graf 17: Mzdy a platy (domácí koncept)
Graf 18: Běžný účet platební bilance

 

 

Graf 1: Hrubý domácí produkt zemí EA12
reálný růst v %

Oproti minulému kolokviu zhoršení růstových vyhlídek.
Předpokládané zpomalení růstu na 0,3 % v roce 2012 pouze dočasné

 

Graf 2: Cena ropy Brent
v USD/barel

Ceny ropy okolo 110 USD/barel

 

Graf 3: 3M PRIBOR
průměr v %

Ve srovnání s minulým kolokviem se očekává pozdější a méně výrazné zvyšování sazeb ČNB

 

Graf 4: Výnos do splatnosti 10R st. dluhopisů
průměr v %

Dlouhodobé úrokové sazby by neměly přesáhnout 4 %.
Oproti minulému kolokviu výrazná změna odhadů k lepšímu

 

Graf 5: Měnový kurz CZK/EUR

Ve srovnání s minulým kolokviem se očekává mírnější apreciace koruny vůči euru

 

Graf 6: Měnový kurz USD/EUR

Posilování dolaru k hranici 1,33 USD/EUR v roce 2013

 

Graf 7: Hrubý domácí produkt
reálný růst v %

V roce 2012 dočasné zpomalení (přesto by měl HDP vykázat kladný růst), v ostatních letech výhledu růst HDP okolo 2 %

 

Graf 8: Příspěvek změny zásob k růstu HDP
p. b.

S výjimkou roku 2014 téměř nulový příspěvek změny zásob k růstu HDP

 

Graf 9: Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP
p. b.

Pozitivní příspěvek zahraničního obchodu v celém predikčním horizontu

 

Graf 10: Spotřeba domácností
reálný růst v %

Předpokládá se pokles spotřeby domácností v roce 2011, stagnace v roce 2012 a růst okolo 2 % v dalších letech výhledu

 

Graf 11: Spotřeba vlády
reálný růst v %

Očekává se úsporné chování sektoru vlády. Růst spotřeby vlády v letech 2013 a 2014 by měl být mírný

 

Graf 12: Tvorba hrubého fixního kapitálu
reálný růst v %

Investiční aktivita by měla v horizontu predikcí zůstat slabá, přesto by měla ve všech letech výhledu růst, a to i v roce 2012

 

Graf 13: Deflátor HDP
růst v %

V letech 2012-2014 růst deflátoru HDP okolo 1,7 %

 

Graf 14: Průměrná míra inflace
v %

Růst spotřebitelských cen v tolerančním pásmu inflačního cíle ČNB.
Patrný vliv změn nepřímých daní v roce 2012

 

Graf 15: Zaměstnanost (VŠPS)
růst v %

Mírný růst zaměstnanosti v roce 2011 následován stagnací v letech 2012 a 2013

Graf 16: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
v %

Mírný nárůst míry nezaměstnanosti v roce 2012, v dalších letech pozvolný pokles

 

Graf 17: Mzdy a platy (domácí koncept)
nominální růst v %

Zrychlování růstu objemu mezd a platů z 2,5 % v roce 2011 k hranici 4 % v roce 2014

 

Graf 18: Běžný účet platební bilance
v % HDP

Deficit běžného účtu platební bilance i nadále na udržitelné úrovni

 

 

Nejčtenější