Novinky

Makroekonomická predikce - červenec 2012

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

 • Ekonomika
 • Hrubý domácí produkt
 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Makroekonomika
 • Nezaměstnanost
 • Spotřebitelské ceny
 • Veřejný sektor
 • Kolokvium

Česká ekonomika se nadále nachází ve fázi stagnace. Poměrně hluboký mezičtvrtletní pokles HDP v 1. čtvrtletí 2012 o 0,8 % byl způsoben metodicko-účetními vlivy (odlišný vývoj hrubé přidané hodnoty a daní z produktů - více viz Box C.1) a neodráží tak průběh ekonomického cyklu. V podmínkách nevyřešené dluhové krize eurozóny lze předpokládat, že se ekonomická stagnace víceméně protáhne až do roku 2013.

Očekáváme, že v letošním roce by měl být vykázán pokles HDP o 0,5 % (vlivem údajů za 1. čtvrtletí), v roce 2013 by pak ekonomika měla vzrůst o cca 1,0 %.

Z hlediska výdajů na HDP by ekonomika měla být nadále tažena výraznými přebytky zahraničního obchodu při poklesu či stagnaci všech složek hrubých domácích výdajů.

Pro rok 2012 očekáváme růst spotřebitelských cen okolo 3,2 %, v roce 2013 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 2,2 %. Inflace je a bude určována převážně zvýšením DPH a cen energií, tržní růst cen by měl zůstat velmi mírný.

Trh práce bude patrně negativně ovlivněn nepříznivou ekonomickou situací a zvýšenou nejistotou ohledně budoucího vývoje. Zaměstnanost by se letos měla snížit o 0,3 %, v příštím roce pak o 0,2 %. Nezaměstnanost by z loňských 6,7 % měla letos vzrůst na 7,0 %, k dalšímu mírnému nárůstu míry nezaměstnanosti by mělo dojít i v roce 2013. Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 1,9 %, v roce 2013 pak o 2,5 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Především kvůli spekulacím ohledně setrvání Řecka v měnové unii a stavu španělského bankovního sektoru nabrala krize v eurozóně opět na intenzitě. Její další vyostření přitom nelze zcela vyloučit, a tím pádem ani možnost šíření nákazy do ostatních zemí EU včetně ČR.

Hlavní makroekonomické indikátory
  2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -4,7 2,7 1,7 -0,5 1,0 1,7 0,2 1,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. -0,4 0,6 -0,6 -2,2 0,1 -0,5 -0,4 0,2
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 3,8 0,6 -1,7 -2,8 -0,8 -1,4 -3,7 -0,5
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -11,5 0,1 -0,9 -1,0 2,0 -1,2 -0,5 2,1
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,9 2,7 1,2 0,7 2,6 1,0 0,8
Deflátor HDP růst v % 1,9 -1,7 -0,8 1,5 1,1 -0,7 2,0 1,4
Průměrná míra inflace % 1,0 1,5 1,9 3,2 2,2 1,9 3,3 2,3
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,4 -1,0 0,4 -0,3 -0,2 0,4 -0,5 0,1
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,7 7,3 6,7 7,0 7,2 6,7 7,0 7,2
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. -2,1 -0,4 2,3 1,9 2,5 1,1 1,5 2,6
Poměr BÚ k HDP % -2,4 -3,9 -2,9 -2,2 -2,6 -2,9 -2,4 -2,3
Předpoklady:                
Směnný kurz CZK/EUR   26,4 25,3 24,6 25,3 25,2 24,6 25,1 24,9
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 4,7 3,7 3,7 3,4 3,5 3,7 3,4 3,5
Ropa Brent USD/barel 62 80 111 112 108 111 115 113
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. -4,2 1,9 1,5 -0,3 0,6 1,4 -0,3 0,7

Tabulky a grafy

Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické predikce
  • rizika predikce
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, úrokové sazby a směnné kurzy
  • strukturální reformy
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů
  • ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2013) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2015). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu:  macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 28. 6. 2012. Politická rozhodnutí, nově publikované statistiky ani vývoj na světových finančních či komoditních trzích po tomto datu už nemohly být brány v úvahu.

Doporučované

Nejčtenější