Novinky

2012

Makroekonomické predikce a průzkumy Ministerstva financí v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Makroekonomická predikce - říjen 2012

S ohledem na skutečnost, že k datu uzávěrky této predikce, stejně jako ke konci října, ještě nebylo jasné, jaké sazby DPH budou platit v dalších letech, vychází tato predikce z předpokladu zvýšení sazeb DPH na 15 % a 21 % k 1.1.2013.

Vydáno

Makroekonomická predikce - červenec 2012

Česká ekonomika se nadále nachází ve fázi stagnace. Poměrně hluboký mezičtvrtletní pokles HDP v 1. čtvrtletí 2012 o 0,8 % byl způsoben metodicko-účetními vlivy (odlišný vývoj hrubé přidané hodnoty a daní z produktů - více viz Box C.1) a neodráží tak průběh ekonomického cyklu.

Vydáno

Makroekonomická predikce - duben 2012

Podle aktuálních dat se v roce 2011 výkonnost české ekonomiky zvýšila o 1,7 %, meziroční růst se však v průběhu roku postupně zpomaloval. Ve 3. i 4. čtvrtletí navíc došlo k mezičtvrtletnímu poklesu HDP o 0,1 %, a česká ekonomika se tak formálně ocitla v technické recesi.

Vydáno

Makroekonomická predikce - leden 2012

Výkonnost české ekonomiky se v loňském roce podle našich odhadů zvýšila o 1,8 %, růst však v průběhu prvních tří čtvrtletí postupně zpomaloval. Ve 3. čtvrtletí dokonce došlo k mírnému mezičtvrtletnímu poklesu o 0,1 %. Pro rok 2012 počítáme se stagnací ekonomiky, resp. s mírným růstem HDP o 0,2 %.