Novinky

Makroekonomická predikce - duben 2010

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Makroekonomická predikce
  • Veřejný sektor

Komentář k makroekonomické predikci

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2011) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2013). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky prosíme zasílejte na adresu:  macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Podrobné informace o fiskálním vývoji je možné nalézt v publikaci Fiskální výhled ČR a také na internetových stránkách MF ČR: www.mfcr.cz/fiskalnivyhled
  • Uzávěrka datových zdrojů: 9.4.2010
  • Seznam použitých zkratek a základní pojmy

Poznámka:
Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.

Doporučované

Nejčtenější