Novinky

Makroekonomická predikce - leden 2009

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Makroekonomická predikce
  • Veřejný sektor

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2009) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2011). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky prosíme zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Podrobné informace o fiskálním vývoji je možné nalézt v publikaci Fiskální výhled ČR.
  • Uzávěrka datových zdrojů: 16.1.2009
  • Seznam použitých zkratek a základní pojmy

Poznámka:
Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.

Doporučované

Nejčtenější