Novinky

Oznámení o publikaci Fiskálního výhledu pouze v listopadu

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

  • Fiskální výhled ČR
  • Vládní fiskální data
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Ekonomika
  • Veřejný sektor
  • Oznámení

Od letošního roku již nebude publikován Fiskální výhled ČR v květnu, ale pouze v listopadu. Důvodem je, i přes jeho redukovanou jarní formu, jak značný přesah informací z Konvergenčního programu ČR, tak i skutečnost, že Konvergenční program ČR byl letos publikován až téměř v polovině května. V následujících letech počítáme, že na základě zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti bude vždy na konci dubna publikována Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí. Ta bude obsahovat Konvergenční program ČR a kromě dalšího i penzum informací, které byly obsahem pouze Fiskálního výhledu ČR.

Abychom uživatelům zpřístupnili obvyklé datové sady ukazatelů hospodaření sektoru vládních institucí v metodice ESA 2010, byly u letošního Konvergenčního programu ČR publikovány i přílohové tabulky časových řad Fiskálního výhledu ČR.

Doporučované

Nejčtenější