Novinky

2011

Periodický fiskální výhled zpracovávaný Ministerstvem financí v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Fiskální výhled - listopad 2011

Od května 2011, kdy byl vydán minulý Fiskální výhled, došlo k prudkému zhoršení výhledu globální ekonomické situace. Prohlubování a rozšiřování dluhové krize na další státy eurozóny a neschopnost evropských politiků tento stav efektivně řešit vedou k nárůstu nedůvěry ve schopnost vlád problémových zemí splácet dluhy a k nervozitě na finančních trzích. Nákaza se postupně rozšiřuje i na bankovní sektor v eurozóně – snižuje se aktivita na mezibankovních trzích a řadě bank byl v důsledku jejich expozice vůči státním dluhopisům problémových států snížen rating.

Vydáno

Fiskální výhled - květen 2011

Rokem 2011 je odstartována série ex-ante koordinačních procedur hospodářských politik v Evropské unii. Každý rok začátkem ledna bude spuštěn šestiměsíční proces, během něhož budou revidovány rozpočtové a strukturální politiky členských zemí s cílem odhalit případný nesoulad či hrozící makroekonomické nerovnováhy. Výsledkem této nové architektury evropského řízení bude soubor strategických doporučení, u kterých se očekává, že je členské země zapracují ještě v době přípravy návrhů národních veřejných rozpočtů na příští rok.