Novinky

Makroekonomika

Přehled makroekonomických informací, ukazatelů, výhledů a predikcí.

ilustrace

Základní informace

Dluh ústřední vlády, Finanční statistika ústřední vlády a Vládní finanční statistika.

Fiskální výhled

Periodický fiskální výhled zpracovávaný Ministerstvem financí.

Šetření prognóz makroekonomického vývoje

Cílem šetření makroekonomických prognóz, které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Statistika vládního sektoru

Přehled informací Ministerstva financí k Statistice vládního sektoru - Vládní finanční statistika , Statistika ústřední vlády a Statistika státního dluhu.

Výzkumné práce hospodářské politiky

Přehled publikovaných výzkumných prací Ministerstvem financí týkajících se hospodářské a zejména fiskální politiky s cílem prezentovat řešení dílčích problémů a námětů pro další výzkum v dané oblasti.

Výbor pro rozpočtové prognózy

Základním cílem Výboru je posouzení objektivity makroekonomických a fiskálních prognóz sektoru veřejných institucí, které jsou používány v rozpočtovém procesu.

Metodiky

Metodiky z oblasti makroekonomiky