Novinky

Vlastnická politika státu

Informace týkající se vlastnické politiky státu.

ilustrace

Vydáno

MF informuje o plnění Strategie vlastnické politiky státu v roce 2021

Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s dalšími ministerstvy „Zprávu o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2021“, která je v souladu s usnesením vlády č. 115 ze dne 17. února 2020 každoročně předkládána vládě.

Vydáno

MF zveřejňuje výsledky strategických subjektů za rok 2021

Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s dalšími ministerstvy „Zprávu o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2021“, která je v souladu s usnesením vlády č. 115 ze dne 17. února 2020 každoročně předkládána vládě.

Vydáno

Vláda schválila Strategii vlastnické politiky státu

Vláda schválila Strategii vlastnické politiky státu z dílny Ministerstva financí. Strategie představuje výchozí materiál pro racionální a efektivní správu podnikatelských aktiv státu.