Novinky

Přehled privatizace akcií k 31.12.2019

odbor 72 - Státní majetek
odbor 72 - Státní majetek

Vydáno

  • Akcie
  • Akciové společnosti
  • Privatizace
  • Veřejný sektor
  • Tabulka

Struktura akcií a forma jejich privatizace V tis. Kč jmenovité hodnoty
Od počátku privatizace do 31. 12. 2019 Za rok 2019
Přehled privatizace akcií k 31.12.2019
AKCIE PŘEVZATÉ NA MF 794 220 416 0
PRIVATIZACE AKCIÍ 733 467 165 908 588
Akcie určené k prodeji celkem 255 861 038 84 197
z toho: Veřejná nabídka 29 904 461 0
Přímý prodej zahr. či tuz. zájemcům 196 656 180 0
Zaměstnanecké akcie 2 266 765 0
Veřejné soutěže 27 033 632 84 197
Akcie určené k bezúplatnému převodu celkem 477 606 127 824 391
z toho: Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 580 188 0
Akcie pro RIF 19 828 102 0
Restituce 2 679 220 822 560
Převod na NIF a. s., realiz. veřejnou nabídkou 2 453 026 1 831
Podpůrný garan. rol. a les. fond, ostatní 52 192 204 0
Z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a. s. 9 590 001 0
Držení MF - stav k 31.12.2019 Počet akciových společností Jmen. hodnota akcií v tis. Kč
Stav držení akcií k 31.12.2019
Akciové společnosti celkem 20 59 322 143
Z toho:
1. Ovládané společnosti strategického významu 4 51 745 604
2. Ostatní společnosti 16 7 576 539

Doporučované

Nejčtenější