Novinky

Stav privatizačních projektů k 31.12.2018

odbor 72 - Státní majetek
odbor 72 - Státní majetek

Vydáno

  • Privatizace
  • Privatizační projekt
  • Transformace
  • Majetek ČR
  • Tabulka
  • Veřejný sektor

Realizace privatizačních projektů a použití transformačních forem

Projekty
Od začátku privatizace do 31. 12. 2018 z toho rok 2018 (do 31.12.2018)
Předané (počet projektů) Majetek (tis. Kč) Ukončené (počet projektů) Majetek (tis. Kč) Předané (počet projektů) Majetek (tis. Kč) Ukončené (počet projektů) Majetek (tis. Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2018
8 163 1 017 161 191 7 990 986 648 745 182 56 617 177 25 412
1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31. 12. 2018 z toho rok 2018 (do 31. 12. 2018)
Předané (počet jednotek) Majetek (tis. Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis. Kč) Předané (počet jednotek) Majetek (tis. Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis. Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2018
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 208 8 486 540 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 652 34 672 008 1 569 34 592 275 42 14 070 13 6 044
Přímé prodeje 8 175 72 073 165 8 044 71 381 379 82 40 651 141 16 964
Bezúpl.př.,rest.s dok.,restituce 5 620 74 735 431 5 520 72 940 796 73 1 896 89 2 404
Celkem 16 657 189 975 945 16 341 187 400 990 197 56 617 243 25 412
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31. 12. 2018 z toho rok 2018 (do 31. 12. 2018)
Předané (počet jednotek) Majetek (tis. Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis. Kč) Předané (počet jednotek) Majetek (tis. Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis. Kč)
Převod s. p. na a. s. 1 561 608 772 180 1553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a. s. na a. s. 324 218 413 066 325 218 430 571 0 0 0 0
Celkem 1 885 827 185 246 1 878 799 247 755 0 0 0 0
Celkem 1+2 18 542 1 017 161 191 18 219 986 648 745 197 56 617 243 25 412

Doporučované

Nejčtenější