Novinky

Stav privatizačních projektů k 31.12.2017

odbor 72 - Státní majetek
odbor 72 - Státní majetek

Vydáno

  • Privatizace
  • Privatizační projekt
  • Transformace
  • Majetek ČR
  • Tabulka
  • Veřejný sektor

Realizace privatizačních projektů a použití transformačních forem

Projekty
od začátku privatizace do 31.12.2017 z toho rok 2017 (do 31.12.2017)
Předané (počet projektů) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet projektů) Majetek (tis.Kč) Předané (počet projektů) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet projektů) Majetek (tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2017
7 981 1 017 104 574 7 813 986 623 333 204 86 868 94 45 864

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2017 z toho rok 2017 (do 31.12.2017)
Předané (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Předané (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis.Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2017
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 208 8 486 540 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 610 34 657 938 1 556 34 586 231 40 28 416 10 12 297
Přímé prodeje 8 093 72 032 514 7903 71 364 415 117 55 386 111 32 135
Bezúpl.př.,rest.s dok.,restituce 5 547 74 733 535 5431 72 938 392 73 3 066 49 1 432
Celkem 16 460 189 919 328 16 098 187 375 578 230 86 868 170 45 864
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2017 z toho rok 2017 (do 31.12.2017)
Předané (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Předané (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis.Kč)
Převod s. p. na a. s. 1 561 608 772 180 1553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a. s. na a. s. 324 218 413 066 325 218 430 571 0 0 0 0
Celkem 1 885 827 185 246 1 878 799 247 755 0 0 0 0
Celkem 1+2 18 345 1 017 104 574 17 976 986 623 333 230 86 868 170 45 864

Nejčtenější