Novinky

Přehled privatizace akcií k 31.12.2017

odbor 72 - Státní majetek
odbor 72 - Státní majetek

Vydáno

  • Akcie
  • Akciové společnosti
  • Privatizace
  • Veřejný sektor
  • Tabulka

Struktura akcií a forma jejich privatizace v tis. Kč Od počátku privatizace k 31. 12. 2017 za rok 2017
Přehled privatizace akcií k 31.12.2017
AKCIE PŘEVZATÉ NA MF 794 220 416 0
PRIVATIZACE AKCIÍ 705 451 590 5 714
Akcie určené k prodeji celkem 255 714 063 5 453
z toho: Veřejná nabídka 29 904 461 5 450
  Přímý prodej zahr. či tuz. zájemcům 196 656 180 1
  Zaměstnanecké akcie 2 266 765 0
  Veřejné soutěže 26 886 657 2
Akcie určené k bezúplatnému převodu celkem   449 737 527 261
z toho: Kupony 341 873 387 0
  Bezúplatný převod akcií 58 580 177 261
  Akcie pro RIF 19 828 102 0
  Restituce 1 856 660 0
  Převod na NIF a. s., realiz. veřejnou nabídkou 2 451 195 0
  Podpůrný garan. rol. a les. fond, ostatní 25 148 006 0
  Z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a. s. 9 590 001 0

Držení MF - stav k 31.12.2017 Počet akciových společností Jmen. hodnota akcií v tis. Kč
Stav držení akcií k 31.12.2017
Akciové společnosti celkem 24 87 337 718
Z toho:
1. Ovládané společnosti strategického významu 5 78 789 802
2. Ostatní společnosti 19 8 547 916

Nejčtenější