Novinky

Stav privatizačních projektů k 31.12.2015

odbor 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu
odbor 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu

Vydáno

  • Privatizace
  • Transformace
  • Majetek ČR
  • Privatizační projekt
  • Tabulka
  • Veřejný sektor

I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2015
Projekty
od začátku privatizace do 31.12.2015 z toho rok 2015 (do 31.12.2015)
Předané (počet projektů) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet projektů) Majetek (tis.Kč) Předané (počet projektů) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet projektů) Majetek (tis.Kč)
7 714 1 016 994 469 7 651 986 474 323 75 83 056 51 34 582

 

II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2015
1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2015 z toho rok 2015 (do 31.12.2015)
Předané (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Předané (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis.Kč)
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 208 8 486 540 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 559 34 615 130 1 535 34 561 222 10 11 559 4 23 407
Přímé prodeje 7 929 71 974 680 7 676 71 311 795 265 4 029 57 6 023
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 442 74 724 072 5 374 72 867 011 7 67 468 5 5 152
Celkem 16 140 189 809 223 15 793 187 226 568 282 83 056 66 34 582
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2015 z toho rok 2015 (do 31.12.2015)
Předané (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Předané (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 561 608 772 180 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 324 218 413 066 325 218 430 571 0 0 0 0
Celkem 1 885 827 185 246 1 878 799 247 755 0 0 0 0
Celkem 1+2 18 025 1 016 994 469 17 671 986 474 323 282 83 056 66 34 582

 

Nejčtenější