Novinky

Přehled privatizace akcií k 31.12.2014

odbor 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu
odbor 64 - Právní podpora dispozic s majetkem státu

Vydáno

  • Akciové společnosti
  • Akcie
  • Privatizace
  • Veřejný sektor
  • Tabulka

Od počátku privatizace
do 31.12.2014
Z toho v roce 2014
(do 31.12.2014
I. Struktura akcií a etapy privatizace v celkové nominální hodnotě v tis. Kč
1.AKCIE PŘEVZATÉ NA MF ČR 794 220 140 0
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 704 908 500 23 508
Akcie určené k prodeji 255 708 608 6 717
Veřejná nabídka 29 899 011 6 717
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 196 656 179 0
Zaměstnanecké akcie 2 266 765 0
Veřejné soutěže 26 886 653 0
Akcie určené k bezúplatnému převodu 449 199 892 16 791
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 579 916 13 433
Akcie pro RIF 19 828 102 0
Restituce 1 856 660 0
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 451 195 0
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 24 610 632 3 358
z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0

Počet akciových společností V celk. nominální hodnotě
v tis. Kč
II. Stav držení akcií k 31.12.2014
Akciové společnosti celkem 33 87 880 530
Z toho:
Ovládané spol. strateg. významu 7 79 326 821
Ostatní akciové společnosti 26 8 553 709

Nejčtenější