Novinky

Stav privatizačních projektů k 31.12.2013

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Privatizace
  • Transformace
  • Majetek ČR
  • Privatizační projekt
  • Tabulka
  • Veřejný sektor

Projekty
od začátku privatizace do 31.12.2013 z toho rok 2013 (do 31.12.2013)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2013
7 605 1 016 861 458 7 581 986 435 808 58 24 656 50 33 624

 

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2013 z toho rok 2013 (do 31.12.2013)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2013
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 208 8 486 540 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 545 34 588 419 1 531 34 537 815 12 14 931 12 17 476
Přímé prodeje 7 629 71 943 824 7 596 71 303 444 45 7 502 39 10 725
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 426 74 648 628 5 366 72 860 254 3 2 223 6 5 423
Celkem 15 810 189 676 212 15 701 187 188 053 60 24 656 57 33 624
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2013 z toho rok 2013 (do 31.12.2013)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 561 608 772 180 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 324 218 413 066 325 218 430 571 0 0 0 0
Celkem 1 885 827 185 246 1 878 799 247 755 0 0 0 0
Celkem 1+2 17 695 1 016 861 458 17 579 986 435 808 60 24 656 57 33 624

 

Nejčtenější