Novinky

Přehled privatizace akcií k 31.12.2013

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Akciové společnosti
  • Akcie
  • Privatizace
  • Veřejný sektor
  • Tabulka

Od počátku privatizace
do 31.12.2013
Z toho v roce 2013
(do 31.12.2013)
I. Struktura akcií a etapy privatizace v celkové nominální hodnotě v tis. Kč
1.AKCIE PŘEVZATÉ NA MF ČR 794 220 140 20
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 704 884 992 130
Akcie určené k prodeji 255 701 891 130
Veřejná nabídka 29 892 294 0
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 196 656 179 0
Zaměstnanecké akcie 2 266 765 0
Veřejné soutěže 26 886 653 130
Akcie určené k bezúplatnému převodu 449 183 101 0
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 566 483 0
Akcie pro RIF 19 828 102 0
Restituce 1 856 660 0
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 451 195 0
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 24 607 274 0
z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0

Počet akciových společností V celk. nominální hodnotě
v tis. Kč
II. Stav držení akcií k 31.12.2013
Akciové společnosti celkem 34 87 904 038
Z toho:
Ovládané spol. strateg. významu 7 79 326 821
Ostatní akciové společnosti 27 8 577 217

Nejčtenější