Novinky

Stav privatizačních projektů k 31.12.2009

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Privatizace
  • Veřejný sektor

Projekty
od začátku privatizace do 31.12.2009 z toho rok 2009 (do 31.12.2009)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2009
7 393 1 016 405 308 7 320 985 823 535 128 1 209 664 120 1 264 778

 

II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2009
1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2009 z toho rok 2009 (do 31.12.2009)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 208 8 486 540 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 497 34 463 126 1 488 34 413 541 12 54 862 12 69 576
Přímé prodeje 7 458 71 849 146 7 373 71 040 459 138 329 345 107 301 288
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 400 74 507 449 5 339 72 701 075 3 8 918 12 46 117
Celkem 15 565 189 315 062 15 408 186 641 615 153 393 125 131 416 981
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2009 z toho rok 2009 (do 31.12.2009)
Předané
(počet jednotek)
Majetek (tis.Kč) Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 558 608 677 180 1 553 580 817 184 2 816 539 0 0
Převod z a.s. na a.s. 324 218 413 066 324 218 364 736 0 0 3 847797
Celkem 1 882 827 090 246 1 877 799 181 920 2 816 539 3 847797
Celkem 1+2 17 447 1 016 405 308 17 285 985 823 535 155 1 209 664 134 1 264 778

Nejčtenější