Novinky

Přehled privatizace akcií k 31.12.2009

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Akcie
  • Veřejný sektor

Od počátku privatizace
do 31.12.2009
Z toho v roce 2009
(do 31.12.2009)
Struktura akcií a etapy privatizace v celkové nominální hodnotě v tis. Kč
1.AKCIE PŘEVZATÉ NA MF ČR 793 486 852 764 122
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 703 957 356 11 982 046
Akcie určené k prodeji 255 280 260 11 825 757
Veřejná nabídka 29 762 704 7 305
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 196 569 784 11 769 198
Zaměstnanecké akcie 2 254 673 753
Veřejné soutěže 26 693 099 48 501
Akcie určené k bezúplatnému převodu 448 677 096 156 289
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 566 483 99
Akcie pro RIF 19 827 733 0
Restituce 1 841 117 0
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 449 381 0
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 24 118 995 156 190
z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0

Počet akciových společností V celk. nominální hodnotě
v tis. Kč
Stav držení akcií k 31.12.2009
Akciové společnosti celkem 63 87 895 307
Z toho:
Ovládané spol. strateg. významu 5 78 096 534
Ostatní akciové společnosti 58 9 798 773

Nejčtenější