Novinky

Stav privatizačních projektů k 31.12.2008

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Privatizace
  • Veřejný sektor

Projekty
od začátku privatizace do 31.12.2008 z toho rok 2008 (do 31.12.2008)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2008
7 265 1 015 195 644 7 200 984 558 757 69 28 237 746 127 546 424

 

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2008 z toho rok 2008 (do 31.12.2008)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2008
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 208 8 486 540 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 485 34 408 264 1 476 34 343 965 6 13 505 11 126 853
Přímé prodeje 7 230 71 519 801 7 266 70 739 171 50 167 712 107 222 067
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 397 74 498 531 5 327 72 654 958 19 184 980 22 197 504
Celkem 15 412 188 921 937 15 277 186 224 634 75 366 197 140 546 424
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2008 z toho rok 2008 (do 31.12.2008)
Předané
(počet jednotek)
Majetek(tis.Kč) Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 556 607 860 641 1 553 580 817 184 2 27 041 257 0 0
Převod z a.s. na a.s. 324 218 413 066 321 217 516 939 2 830 292 0 0
Celkem 1 880 826 273 707 1 874 798 334 123 4 27 871 549 0 0
Celkem 1+2 17 292 1 015 195 644 17 151 984 558 757 79 28 237 746 140 546 424

 

Nejčtenější