Novinky

Přehled privatizace akcií k 31.12.2008

Vydáno

  • Veřejný sektor

Přehled privatizace akcií k 31.12.2008

Struktura akcií a etapy privatizace
v celkové nominální hodnotě v tis. Kč
Od počátku privatizace
do 31.12.2008
Z toho v roce 2008
(do 31.12.2008)
Přehled privatizace akcií k 31.12.2008
1.AKCIE PŘEVZATÉ NA MF ČR 792 722 730 25 661 412
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 691 975 310 4 055 568
Akcie určené k prodeji 243 454 503 4 025 151
Veřejná nabídka 29 755 399 1 990 374
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 184 800 586 2 034 777
Zaměstnanecké akcie 2 253 920 0
Veřejné soutěže 26 644 598 0
Akcie určené k bezúplatnému převodu 448 520 807 30 417
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 566 384 4 417
Akcie pro RIF 19 827 733 0
Restituce 1 841 117 0
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 449 381 0
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 23 962 805 26 000
z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0

 

Stav držení akcií
k 31.12.2008
Počet akciových
společností
V celk. nominální hodnotě
v tis. Kč
Akciové společnosti celkem 69 100 759 085
z toho:
Ovládané spol. strateg. významu 5 78 089 834
Ostatní akciové společnosti 64 22 669 251

Aktualizováno ke dni: 31.12.2008. Zdroj: MF, odbor 45.

Nejčtenější