Novinky

Stav privatizačních projektů k 31.12.2007

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Privatizace
  • Veřejný sektor

Projekty
od začátku privatizace do 31.12.2007 z toho rok 2007 (do 31.12.2007)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2007
7 196

986 957 898

7 086 984 872 427 178 535 095 260 1 440 898

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2007 z toho rok 2007 (do 31.12.2007)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2007
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 208 8 486 540 0 0 2 41 563
Veřejné soutěže 1 479 34 394 759 1 465 34 217 112 14 153 562 36 129 800
Přímé prodeje 7 270 71 352 089 7 159 70 517 104 156 268 448 229 407 906
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 378 74 313 551 5 321 73 317 548 16 45 050 17 861 629
Celkem 15 337 188 555 740 15 153 186 538 304 186 467 060 284 1 440 898
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2007 z toho rok 2007 (do 31.12.2007)
Předané
(počet jednotek)
Majetek(tis.Kč) Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 554 580 819 384 1 553 580 817 184 1 2 200 0 0
Převod z a.s. na a.s. 322 217 582 774 321 217 516 939 1 65 835 0 0
Celkem 1 876 798 402 158 1 874 798 334 123 2 68 035 0 0
Celkem 1+2 17 213 986 957 898 17 027 984 872 427 188 535 095 284 1 440 898

Nejčtenější