Novinky

Přehled privatizace akcií k 31.12.2007

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Akcie
  • Veřejný sektor

Struktura akcií a etapy privatizace v celkové nominální hodnotě v tis. Kč
Struktura akcií a etapy privatizace
v celkové nominální hodnotě v tis. Kč
Od počátku privatizace
do 31.12.2007
Z toho v roce 2007
(do 31.12.2007)
1.AKCIE PŘEVZATÉ NA MF ČR 767 061 318 62 778
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 687 919 742 1 949 203
Akcie určené k prodeji 239 429 352 1 468 813
Veřejná nabídka 27 765 025 984 848
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 182 765 809 483 965
Zaměstnanecké akcie 2 253 920 0
Veřejné soutěže 26 644 598 0
Akcie určené k bezúplatnému převodu 448 490 390 480 390
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 561 967 3 897
Akcie pro RIF 19 827 733 0
Restituce 1 841 117 0
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 449 381 0
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 23 936 805 476 493
z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0

 

Stav držení akcií k 31.12.2007
Stav držení akcií
k 31.12.2007
Počet akciových
společností
V celk. nominální hodnotě
v tis. Kč
Akciové společnosti celkem 75 80 410 332
z toho:
Ovládané spol. strateg. významu 4 54 730 064
Ostatní akciové společnosti 71 25 680 268

  

Nejčtenější