Novinky

Stav privatizačních projektů k 30.4.2006

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Privatizace
  • Veřejný sektor

Projekty
od začátku privatizace do 30.4.2006 z toho rok 2006 (do 30.4.2006)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 30.4.2006
6 966 986 072 230 6 755 983 182 553 113 1 689 111 4 12 945

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 30.4.2006 z toho rok 2006 (do 30.4.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 30.4.2006
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 206 8 444 977 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 452 34 209 105 1 420 34 060 859 2 1 306 1 692
Přímé prodeje 6 975 70 783 796 6 799 69 886 675 98 31 126 3 12 253
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 351 74 249 865 5 304 72 455 919 13 1 656 679 0 0
Celkem 14 988 187 738 107 14 729 184 848 430 113 1 689 111 4 12 945
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 30.4.2006 z toho rok 2006 (do 30.4.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek(tis.Kč) Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 553 580 817 184 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 321 217 516 939 321 217 516 939 0 0 0 0
Celkem 1 874 798 334 123 1 874 798 334 123 0 0 0 0
Celkem 1+2 16 862 986 072 230 16 603 983 182 553 113 1 689 111 4 12 945

 

Doporučované

Nejčtenější