Novinky

Stanoviska k zákonu o majetku státu

Stanoviska k zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

ilustrace

Vydáno

Metodické stanovisko k bezúplatným převodům a přímému prodeji

Některé zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve vlastnictví státu ve prospěch územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.