Novinky

Stanoviska k zákonu o majetku státu

Stanoviska k zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

ilustrace

Aktualizováno

Metodické stanovisko k bezúplatným převodům a přímému prodeji

Některé zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve vlastnictví státu ve prospěch územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Vydáno

Stanovisko k užívání veřejného prostranství ve vlastnictví státu

Problematika bezdůvodného obohacení za nekomerční užívání veřejného prostranství ve vlastnictví státu k umístění hmotných věcí sloužících k obecnému užívání (např. lavičky, sloupy veřejného osvětlení, dětské prolézačky, směrové cedule, atd.) obvykle ve vlastnictví obcí, příp. soukromých osob.

Aktualizováno

Stanovisko k prominutí dluhu (§ 34 a 44 zákona o majetku státu)

Jedná se o vymezení pozitivních a negativních podmínek prominutí dluhu, zdůraznění stěžejní role příslušné organizační složky státu při prominutí dluhu, vymezení obsahu žádosti o výjimku a postup povolení výjimky Ministerstvem financí.