Novinky

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - SPCSS, s.p.

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • Majetkové účasti MF
  • Nominační zákon
  • Veřejný sektor
  • O ministerstvu
  • Dozorčí rada
Aktualizováno 27. 3. 2023
  • Publikace 2. odstavce - Informace MF dle § 16 nominačního zákona

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., jako generálního ředitel, je pan Ing. Roman Vrba, narozen v roce 1976.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Romana Vrby do funkce generálního ředitele státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. Výbor pro personální nominace projednal dne 7. března 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byl Ing. Roman Vrba dne 23. března 2023 jmenován do funkce generálního ředitele státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. s účinností od 1. dubna 2023.

Doporučované

Nejčtenější