Novinky

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - ČEPRO, a.s.

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • Nominační zákon
  • Majetkové účasti MF
  • Veřejný sektor
  • O ministerstvu
  • Dozorčí rada
Aktualizováno 23. 3. 2023
  • Publikace 2. odstavce - Informace MF dle § 16 nominačního zákona

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu ČEPRO, a.s., jako člena dozorčí rady, je pan Tomáš Řihák, narozen v roce 1974.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Tomáše Řiháka do funkce člena dozorčí rady společnosti ČEPRO, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 20. února 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 15. března 2023 Tomáš Řihák zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti  ČEPRO, a.s.

Doporučované

Nejčtenější