Novinky

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - ČEB, a.s.

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • Majetkové účasti MF
  • Nominační zákon
  • Veřejný sektor
  • O ministerstvu
  • Dozorčí rada
Aktualizováno 15. 2. 2023
  • Publikace 2. odstavce - Informace MF dle § 16 nominačního zákona

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Česká exportní banka, a.s., jako člena dozorčí rady, je pan Ing. Miroslav Zámečník, narozen v roce 1962.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Miroslava Zámečníka do funkce člena dozorčí rady společnosti Česká exportní banka, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 18. října 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru nominaci navrhlo. Dozorčí rada společnosti dne 24. listopadu 2022  Ing. Miroslava Zámečníka jmenovala náhradním členem. Následně  valná hromada společnosti tuto nominaci dne 22. prosince 2022 potvrdila.

Doporučované

Nejčtenější