Novinky

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - Letiště Praha, a.s.

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • Majetkové účasti MF
  • Nominační zákon
  • Veřejný sektor
  • O ministerstvu
  • Dozorčí rada
Aktualizováno 21. 9. 2022
  • Publikace 2. odstavce - Informace MF dle § 16 nominačního zákona

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Letiště Praha, a.s., jako člena dozorčí rady, je PaedDr. Martin Sekal, narozen v roce 1964.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci PaedDr. Martina Sekala do funkce člena dozorčí rady společnosti Letiště Praha, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 9. srpna 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 20. září 2022 PaedDr. Martin Sekal zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti  Letiště Praha, a.s.

Doporučované

Nejčtenější