Novinky

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Majetkové účasti MF
  • Nominační zákon
  • Veřejný sektor
  • Dozorčí rada
Aktualizováno 7. 7. 2022
  • Publikace 2. odstavce - Informace MF dle § 16 nominačního zákona

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., jako člena dozorčí rady, je pan Mgr. David Satke  narozen v roce 1983.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Davida Satkeho do funkce člena dozorčí rady společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 31. května 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 30. června 2022 Mgr. David Satke  zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Doporučované

Nejčtenější