Novinky

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • Majetkové účasti MF
  • Nominační zákon
  • Veřejný sektor
  • O ministerstvu
  • Dozorčí rada
Aktualizováno 16. 6. 2022
  • Publikace 2. odstavce - Informace MF dle § 16 nominačního zákona

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do státního podniku STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, jako člena dozorčí rady, je paní Ing. Věra Hnátová, narozena v roce 1959.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Věry Hnátové do funkce člena dozorčí rady státního podniku STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Výbor pro personální nominace projednal dne 31. května 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byla dne 9. června 2022 Ing. Věra Hnátová jmenována do funkce člena dozorčí rady státního podniku STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik.

Doporučované

Nejčtenější