Novinky

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • Majetkové účasti MF
  • Nominační zákon
  • Veřejný sektor
  • O ministerstvu
  • Dozorčí rada
Aktualizováno 6. 5. 2022
  • Publikace 2. odstavce - Informace MF dle § 16 nominačního zákona

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Letiště Praha, a.s., jako člena představenstva, je pan Ing. Pavel Východský, Ph.D.  narozen v roce 1965.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Pavla Východského, Ph.D. do funkce člena představenstva  společnosti Letiště Praha, a. s. Výbor pro personální nominace projednal dne 5. dubna 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 26. dubna 2022 Ing. Pavel Východský, Ph.D.  zvolen do funkce člena představenstva společnosti Letiště Praha, a. s.

Doporučované

Nejčtenější