Novinky

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • Dozorčí rada
  • Majetkové účasti MF
  • Nominační zákon
  • O ministerstvu
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 6. 10. 2020
  • Opravena chyba v textu
  • Publikace 2. odstavce - Informace MF dle § 16 nominačního zákona

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu PRISKO a.s., jako člena dozorčí rady, je paní Ing. Petra Svobodová, narozena v roce 1986.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Petry Svobodové do funkce člena dozorčí rady společnosti PRISKO a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 10. září 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí Ing. Petru Svobodovou v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 30. září 2020 zvolilo do funkce člena dozorčí rady společnosti PRISKO a.s.

Doporučované

Nejčtenější