Novinky

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • Dozorčí rada
  • Majetkové účasti MF
  • Nominační zákon
  • O ministerstvu
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 2. 9. 2020
  • Publikace 2. odstavce - Informace MF dle § 16 nominačního zákona

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu MERO ČR, a.s., jako člena představenstva, je pan Ing. Zdeněk Dundr, narozen v roce 1976.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Zdeňka Dundra do funkce člena představenstva společnosti MERO ČR, a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 4. srpna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí Ing. Zdeňka Dundra v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 24. srpna 2020 zvolilo do funkce člena představenstva společnosti MERO ČR, a.s.

Doporučované

Nejčtenější