Novinky

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • Dozorčí rada
  • Majetkové účasti MF
  • Nominační zákon
  • O ministerstvu
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 30. 6. 2020
  • Aktualizace obsahu

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Letiště Praha, a.s., jako člena představenstva, je pan Mgr. Jakub Puchalský, narozen v roce 1969.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Jakuba Puchalského do funkce člena představenstva společnosti Letiště Praha, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 16. června 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 25. června 2020 Mgr. Jakub Puchalský zvolen do funkce člena představenstva společnosti Letiště Praha, a.s.

Doporučované

Nejčtenější