Novinky

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • Dozorčí rada
  • Majetkové účasti MF
  • Nominační zákon
  • O ministerstvu
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 5. 5. 2020
  • Aktualizace obsahu

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., jako člena dozorčí rady, je paní JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D., narozená v roce 1982.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci JUDr. Ing. Lenky Dupákové, Ph.D. do dozorčí rady společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 9. dubna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru nominaci JUDr. Ing. Lenky Dupákové, Ph.D. rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 28. dubna 2020 schválilo.

Doporučované

Nejčtenější