Novinky

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2011

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Akciové společnosti
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor

Název a.s. IČ a.s. Základní kapitál v tis. Kč Podíl ČR – MF
v tis.Kč
% držení
ČR - MF
Poznámka
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. 45279314 1 300 000,000 520 000,000 40,00  
Severočeské mlékárny a.s. Teplice v konkursu 48291749 30 228,000 12 326,000 40,78
Česká exportní banka, a. s. 63078333 4 000 000,000 1 664 000,000 41,60 K 1. 11. 2011 převod akcií na:
  • MPO – 315 mil.Kč;
  • MZV – 126 mil.Kč;
  • MZe - 63 mil.Kč;
Ormilk a.s.v konkursu 60109092 183 070,000 86 028,000 46,99  
Municipální finanční společnost, a. s. zkráceně MUFIS, a. s. 60196696 1 000,000 490,000 49,00
ČMFL, a. s. 25541889 1 450 000,000 750 000,000 51,72  
ČEZ, a.s. 45274649 53 798 975,900 37 319 767,100 69,37  
BH CAPITAL, a. s. 00546682 408 099,000 293 363,000 71,89  
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. 00010669 750 968,000 692 107,000 92,16
České aerolinie, a. s. 45795908 5 235 510,000 5 009 850,000 95,69  
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.   EUR 78 387 660,000 EUR 75 644 092,000 96,50 sídlo ve Slovinsku
HOLDING KLADNO, a.s. v likvidaci 45144419 7 500 000,000 7 263 533,000 96,85
ČEPRO, a. s. 60193531 5 660 000,000 5 660 000,000 100,00  
Český Aeroholding, a. s. 24821993 21 050 000,000 21 050 000,000 100,00 Vznik 11.3.2011, navýšení ZK o 21 mld. Kč zapsáno do OR**/  1.10.2011
Explosia, a. s. 25291581 1 165 000,000 1 165 000,000 100,00  
Galileo Real, k.s. 26175291 2 466 000,000 2 466 000,000 100,00  
Hotelinvest, a. s. v konkursu 0025197 230 000,000 230 000,000 100,00  
IMOB, a. s. 60197901 2 200,000 2 200,000 100,00
JUNIA s.r.o. v likvidaci 45788740 100,000 100,000 100,00 KS Ostrava dne 22.11.2011 podán návrh na výmaz z OR
JUNIOR centrum, a. s. v likvidaci 48154946 224 950,964 224 950,964 100,00
Letiště Praha, a. s. 28244532 2 512 227,100 2 512 227,100 100,00 Snížení ZK*/ o 22.610.043,9 tis. Kč zapsáno do OR**/  1.10. 2011
MERO ČR, a.s. 60193468 8 430 921,000 8 430 921,000 100,00
PPP Centrum a. s. 00013455 37 469,000 37 469,000 100,00
PAL, a.s. v likvidaci 00211222 237 006,000 237 006,000 100,00 Likvidace akcií k 1.12.2010, výmaz z OR**/ 4.2. 2011
PRISKO a. s. 46355901 794 760,000 794 760,000 100,00
STAVOCENTRAL, a. s. v likvidaci 47116943 85 730,000 85 730,000 100,00
STROJÍRNY TATRA PRAHA, a. s.v likvidaci 00674311 62 778,000 62 778,000 100,00
THERMAL – F, a. s. 25401726 479 550,000 479 550,000 100,00
Tabulka - Seznam akciových společností ovládaných ČR-MF s akciovým podílem ve výši 40 -100%

 

Vysvětlivky:

  • */ ZK – základní kapitál
  • **/ OR – obchodní rejstřík
  • ***/CDCP - centrální depozitář cenných papírů

 

Aktualizováno ke dni: 31. prosince 2011.
Zdroj: odbor 45 (Tabulka byla vypracována ve spolupráci s odborem 20; zahrnuje i ovládané společnosti spravované v režimu zákona č. 219/2000 Sb. ve znění podějších předpisů)

Doporučované

Nejčtenější